wix logo


Trending Topics
ร้านค้าออนไลน์
การจอง
อีเวนท์
ป๊อป-อัพ

การติดต่อสื่อสาร

เชื่อมต่อกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ผ่านแช็ต แบบฟอร์ม การรีวิว และอื่น ๆ

แอป 19

ChatBot for Lead Generation logo
ChatBot for Lead Generation
Add a ChatBot to generate leads 24/7
ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน
3.9(73)
POWR Facebook Chat logo
POWR Facebook Chat
Facebook Messenger live chat support window
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
2.8(23)
Elfsight Facebook Chat logo
Elfsight Facebook Chat
Client communication via Facebook on your site
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
3.3(8)
Elfsight WhatsApp Chat logo
Elfsight WhatsApp Chat
Chat with clients via WhatsApp on your site
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
2.1(68)
WhatsApp & Chat Buttons: Chaty logo
WhatsApp & Chat Buttons: Chaty
WhatsApp Chat, Messenger, Telegram & 20+ Apps
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
5.0(42)
Whatsapp - Contact Us  logo
Whatsapp - Contact Us
Allow customers to contact you using WhatsApp
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
4.0(7)
EasyChat logo
EasyChat
Build a simple ChatBot in minutes!
ฟรีแพ็กเกจ
3.0(21)
Live Chat logo
Live Chat
Live chat for online sales and customer help
ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
3.9(72)
Live Messenger logo
Live Messenger
Add Facebook Page Plugin to your website
ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
3.0(477)
Easy Blog logo
Easy Blog
Create a media rich blog on your website.
ฟรีแพ็กเกจ
2.4(47)
DropInBlog - SEO Friendly Blog logo
DropInBlog - SEO Friendly Blog
A superior blogging solution. Boost your SEO.
ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
5.0(1)

ค้นหาตามหมวดหมู่

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • เปิดตัวแอปเว็บไซต์ตัวถัดไปของคุณด้วย Wix เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 200 ล้านคน