wix logo


Trending Topics
ร้านค้าออนไลน์
การจอง
อีเวนท์
ป๊อป-อัพ

องค์ประกอบการออกแบบ

สร้างสรรค์เว็บไซต์ด้วยเครื่องมือทรงประสิทธิภาพเพื่อปรับแต่งมุมมองและเปลี่ยนการจัดวางเว็บไซต์

แอป 15

Open Sign logo
Open Sign
Add a cool open/closed sign to your site
ฟรีแพ็กเกจ
3.7(27)
Button Magic logo
Button Magic
Button Magic brings your buttons to life!
ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
3.9(24)
Job Board logo
Job Board
Hire faster with an open positions job board
ฟรีแพ็กเกจ
2.9(76)
Lumifish Timeline logo
Lumifish Timeline
Add a colorful timeline to your website
ฟรีแพ็กเกจ
2.5(106)
UserWay Accessibility logo
UserWay Accessibility
UserWay Accessibility Widget
ติดตั้งฟรี
2.4(9)
Recipes logo
Recipes
Add mouth-watering recipes to your site!
ฟรีแพ็กเกจ
1.5(86)
Salesdish Announcement Bars logo
Salesdish Announcement Bars
Text, Free shipping, Order, Countdown, Email
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
4.1(8)
Salesdish Trust Badges logo
Salesdish Trust Badges
Trust Badges & Payment Icons for social proof.
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
5.0(9)

ค้นหาตามหมวดหมู่

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • เปิดตัวแอปเว็บไซต์ตัวถัดไปของคุณด้วย Wix เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 200 ล้านคน