Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
ร้านค้าออนไลน์
การจอง
อีเวนท์
ป๊อป-อัพ

มีเดีย & เนื้อหา

เพิ่มเพลง วิดีโอ และบทความลงเว็บไซต์เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

แอป 26

Privacy Policy, Terms and more logo
Privacy Policy, Terms and more
The automated legal solution you can trust
ราคาเริ่มต้นที่ $15 / เดือน
4.5(12)
Easy Content logo
Easy Content
Easily add fresh content to your site.
ฟรีแพ็กเกจ
3.1(30)
News Ticker logo
News Ticker
Update site visitors about breaking news.
ฟรีแพ็กเกจ
3.6(114)
AnyNews logo
AnyNews
Up-to-date news based on search terms.
ฟรีแพ็กเกจ
2.4(38)
Bablic logo
Bablic
Translate your website to multiple languages
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
3.5(17)
Weglot Translate logo
Weglot Translate
Translate your site into multiple languages
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
3.6(51)
ConveyThis logo
ConveyThis
Add new languages, boost traffic and sales.
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
2.8(25)
Shabat Shalom logo
Shabat Shalom
Auto open and close your site on Shabat
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
5.0(1)
Redirect Manager logo
Redirect Manager
Redirection of visitors based on their country
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
5.0(1)
Easy Language Translate logo
Easy Language Translate
Dynamically translates your store content
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
5.0(1)
StoryChief logo
StoryChief
Control your content marketing process
ทดลองใช้งานฟรี 7 วัน
0
Legal texts by Trusted Shops logo
Legal texts by Trusted Shops
German legal texts for your website and shop
ราคาเริ่มต้นที่ / เดือน
3.1(31)

ค้นหาตามหมวดหมู่

สร้างและเปิดตัวแอปถัดไปของคุณให้กับผู้ใช้ Wix กว่า 230 ล้านคน