เลือกดูบริการ
Webdesigner & Directrice Artistique
Webdesigner & Directrice Artistique
Great design can make your business successful!
ไม่มีรีวิว

2
โครงการที่ทำสำเร็จ

FR
Français, English

เกี่ยวกับ Webdesigner & Directrice Artistique

Webdesigner et directrice artistique expérimentée j'accompagne des clients à l'international dans des projets allant de la création de l'identité de marque, la stratégie et la conception de sites internet et landing page. J'ai eu la chance de travailler pour grands groupes comme Facebook, Polycom ou encore Amazon aux États-Unis où j'ai vécu pendant deux ans. Aujourd'hui je souhaite appliquer mon expertise et vous aider à créer une expérience de marque et un site internet qui aide votre business à passer au niveau supérieur. ...

บริการและค่าบริการ


รีวิว

ยังไม่มีการรีวิวผู้เชี่ยวชาญรายนี้