wix logo


Trending Topics
ร้านค้าออนไลน์
การจอง
อีเวนท์
ป๊อป-อัพ

บริการ & อีเวนท์

รับจองบริการ สร้างอีเวนท์ และจัดการปฏิทินธุรกิจของคุณ

แอป 23

RealEstate - ROI Calculator logo
RealEstate - ROI Calculator
Boost visitor engagement and conversions
ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
0
Sell tickets logo
Sell tickets
Sell event tickets and manage registrations.
ทดลองใช้งานฟรี 7 วัน
3.7(174)
Calendar logo
Calendar
Show events, get registrations, sell tickets!
ฟรีแพ็กเกจ
4.5(337)
Event Viewer logo
Event Viewer
Events, Ticketing and CRM in one app
ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
4.5(54)
Wix Restaurants Menus logo
Wix Restaurants Menus
Showcase your food online
ติดตั้งฟรี
2.7(150)
Schedulista Bookings logo
Schedulista Bookings
Clients book right from your website 24/7.
ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน
3.6(72)
Schedule logo
Schedule
Show classes or events & allow booking online
ฟรีแพ็กเกจ
3.0(123)
Real Estate logo
Real Estate
Manage and display your listings.
ฟรีแพ็กเกจ
3.4(190)

ค้นหาตามหมวดหมู่

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • เปิดตัวแอปเว็บไซต์ตัวถัดไปของคุณด้วย Wix เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 200 ล้านคน