เว็บไซต์สำเร็จรูปทั้งหมด

เทมเพลตเว็บไซต์ทั้งหมด

 • เทมเพลตเว็บไซต์ ทั้งหมด - หน้าแลนดิ้งพบกันเร็วๆ นี้

  เหมาะสำหรับ

  ธุรกิจ, ผู้เชี่ยวชาญ, กราฟิกดีไซเนอร์

  คำบรรยาย:

  นับถอยหลังสู่การเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของคุณด้วยหน้าเพจพบกันเร็วๆ นี้ที่ดูเป็นมืออาชีพ ดึงลูกค้าด้วยดีไซน์ที่สะดุดตา และดึงความสนใจ และทำให้ให้พวกเขากระตือรือร้นที่จะเข้ามาดูเว็บไซต์ที่คุณกำลังจะเปิดให้บริการ ดึงดูดลูกค้าใหม่ด้วยลิงก์ที่เข้าไปที่บัญชีโซเชียลมีเดียของคุณและการกดสมัครรับอีเมลได้ในคลิกเดียว

 • เทมเพลตเว็บไซต์ ทั้งหมด - Business Consulting Company

  เหมาะสำหรับ

  Businesses, agencies and professionals.

  คำบรรยาย:

  Get in the growth mindset with this sleek, professional template. Showcase all that your business offers, with easily editable sections for recent projects, team members and more. The built-in contact form provides a convenient way to get in touch, and Wix Bookings allows potential clients to explore and book your services with just a click.

 • เทมเพลตเว็บไซต์ ทั้งหมด - Online Fitness Program

  เหมาะสำหรับ

  Wow your clients with a stunning website that will get heart rates pumping. This bold simple yet sophisticated website template is perfect for fitness instructors wishing to attract new clients. With Wix Bookings, your clients can easily book a personal training session or attend a group workout in just a few clicks. Start editing now to promote your online presence and unique fitness plan!

  คำบรรยาย:

  Good for - Personal trainers, Fitness Instructors or Gyms.

 • เทมเพลตเว็บไซต์ ทั้งหมด - ศิลปินเพลง

  เหมาะสำหรับ

  Singers, songwriters, producers and bands

  คำบรรยาย:

  A calm, minimal template that lets your music shine. Build your following by inviting listeners to enjoy new songs and albums through the Wix Music app, and let them know about future performances using Wix Events. Ready to take the digital stage? Just click "Edit"—your fans are waiting.

 • เทมเพลตเว็บไซต์ ทั้งหมด - บริษัทด้านเทคโนโลยี

  เหมาะสำหรับ

  Startups, applications and high-tech companies.

  คำบรรยาย:

  A sleek, impressive template that is as innovative as the latest tech. Share your expertise with the Wix Blog to promote yourself as a leader in the field, and take advantage of the built-in contact and subscribe forms to grow your subscriber base. Ready to take your business to the next level? Click “Edit” and get started today.

 • เทมเพลตเว็บไซต์ ทั้งหมด - Spa

  เหมาะสำหรับ

  Spa, beauty and wellness

  คำบรรยาย:

  Feel at ease with this calm and tranquil template. The clean design was made with your growing clientele in mind. The built-in Wix Bookings app invites your customers to set appointments at the click of a button, while the contact form helps generate much coveted leads. The shop page allows you to sell unique or exclusive products online. Isn’t it time to take your business to higher ground? Click "Edit" now to create your fresh, new site.

 • เทมเพลตเว็บไซต์ ทั้งหมด - AI Company

  เหมาะสำหรับ

  High-Tech startups and mobility companies

  คำบรรยาย:

  This template’s visionary aesthetic is here to provide a glimpse of the future. The sophisticated design allows your product to shine, while the Wix Forms app serves as the perfect tool to recruit top talent and invite tech enthusiasts to subscribe for company updates. Click “Edit” to get in the driver’s seat.

 • เทมเพลตเว็บไซต์ ทั้งหมด - Creative CV

  เหมาะสำหรับ

  CV, ประวัติย่อและพอร์ตผลงาน

  คำบรรยาย:

  Draw attention to your skills and experience with this professional template. This is the perfect place to highlight your qualifications, show off past projects and give a little insight on what makes you so approachable and professional. Click "Edit" to take your talents online today!

 • เทมเพลตเว็บไซต์ ทั้งหมด - ช่างภาพ

  เหมาะสำหรับ

  Photographers, artists and creative studios

  คำบรรยาย:

  Use this elegant and minimalistic template to share your stunning work with the world. Organize your images into unique galleries, customize your portfolio, and add details about your work and artistic vision. Click 'Edit' to get started, get noticed, and gain more followers.

 • เทมเพลตเว็บไซต์ ทั้งหมด - การปรึกษาธุรกิจ

  เหมาะสำหรับ

  Business advisors, data analysts, small firms and startups

  คำบรรยาย:

  Professional and goal-oriented, this template is the ideal way to ensure you get those coveted client leads. The design is simple and easy to navigate, highlighting your services and other essential information on one page. The featured testimonials section is a great way to attract potential clients and gain their confidence right from the start, while the customizable contact form invites them to follow through and get in touch. Get down to business and start creating your new site today!

 • เทมเพลตเว็บไซต์ ทั้งหมด - ช่างภาพ

  เหมาะสำหรับ

  ช่างภาพ, ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสร้างสรรค์, แฟ้มสะสมผลงาน

  คำบรรยาย:

  เทมเพลตแนวมินิมัลที่ให้ผลงานของคุณประกาศคุณค่าของตัวเอง อัปโหลดภาพและใส่ข้อความเพื่อแก้ไขบ้านออนไลน์ของคุณตามต้องการ ใส่เนื้อหาและพาแฟ้มผลงานของคุณสู่โลกออนไลน์ได้แล้ววันนี้!

 • เทมเพลตเว็บไซต์ ทั้งหมด - Producer

  เหมาะสำหรับ

  Recording artists and studios, DJs and composers

  คำบรรยาย:

  Take your home studio online with this vibrant and sleek template. Design a custom player with the Wix Music app to share your samples and encourage listeners to purchase your audio. Add social links and a built-in contact form to easily connect with followers. Ready to get noticed? All that’s left to do is to click "Edit".