Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
ร้านค้าออนไลน์
การจอง
อีเวนท์
ป๊อป-อัพ

OnVoard

4.5 คะแนนเฉลี่ยอ้างอิงจาก 7 แอป
Prompt : Email Popup & Upsell logo
Prompt : Email Popup & Upsell
Use popups to capture email and upsell
ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน
4.1(7)
OnVoard Email Marketing logo
OnVoard Email Marketing
Email Marketing and Workflows Automation
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
4.4(8)
OnVoard: Reviews logo
OnVoard: Reviews
Turn product reviews into marketing engine
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
4.7(40)
OnVoard: Product Recommender logo
OnVoard: Product Recommender
Frequently Bought Together, Recently Viewed
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
4.2(14)
Reperks: Rewards & Loyalty logo
Reperks: Rewards & Loyalty
Re-inventing rewards loyalty program. EU Hosted.
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
4.2(9)
OnVoard: AOV Progress Bar logo
OnVoard: AOV Progress Bar
Increase average order value with progress bar
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
5.0(13)
OnVoard: Back In Stock logo
OnVoard: Back In Stock
Use back-in-stock to recover restock revenue.
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
0

ค้นหาตามหมวดหมู่

สร้างและเปิดตัวแอปถัดไปของคุณให้กับผู้ใช้ Wix กว่า 230 ล้านคน