Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
ร้านค้าออนไลน์
การจอง
อีเวนท์
ป๊อป-อัพ
Instagram Feed
โดย Wix
ติดตั้งฟรี

Instagram Feed

โดย Wix
Display your Instagram feed on your site
ติดตั้งฟรี

ภาพรวม Instagram Feed

    Easily display pictures and videos
    Enjoy stunning layout styles
    Share real-time updates
    Link posts to products in your store
Proudly share your Instagram photos and videos on your website. Wow visitors with all-new layouts that look amazing on desktop and mobile. It’s a great way to show off your online community and attract new followers. Choose from stunning & impressive layouts to showcase your Instagram photos. Customize your colors, fonts and more to match your website. Easily add links to any photo or video in your feed. Impress visitors by displaying your photos in full width.
เปิดให้ใช้ใน:แอปนี้เปิดให้ใช้งานทั่วโลก
ภาษาที่รองรับการใช้งานบนแอป:
จีนญี่ปุ่นดัตช์ตุรกีนอร์เวย์ฝรั่งเศสรัสเซียสวีเดนสเปนอังกฤษอิตาลีฮินดีฮีบรูเกาหลีเดนมาร์กเยอรมันโปรตุเกสโปแลนด์ไทย
แนะนำใน

คะแนนเฉลี่ย

(อ้างอิงจาก รีวิว)
20
20
20
20
20
จัดเรียง รีวิวตาม

สร้างและเปิดตัวแอปถัดไปของคุณให้กับผู้ใช้ Wix กว่า 230 ล้านคน