top of page

ข้อกำหนดการใช้งาน Wix Marketplace

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 1 มีนาคม 2564

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wix Marketplace: สถานที่ที่ผู้ใช้ Wix สามารถตรวจดูผลงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเว็บไซต์และผลงานของเอเจนซีเพื่อขอรับบริการ (“การบริการ”) อันเกี่ยวกับเว็บไซต์ Wix จากผู้เชี่ยวชาญและเอเจนซีดังกล่าว การใช้และ/หรือเข้าชมเว็บไซต์นี้ (รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดที่มีใน Wix.com/marketplace ซึ่งใช้ชื่อโดเมนว่า "Wix Marketplace") อยู่ภายใต้การดูแลรักษาและดำเนินการและเป็นเจ้าของโดย Wix.com Ltd. ("Wix") นั้นจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ Wix Marketplace") ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ Wix.com สามารถอ่านทบทวนได้ที่ http://th.wix.com/About/Terms-Of-Use ข้อกำหนดการใช้งานโปรแกรมพาร์ตเนอร์ สามารถอ่านทบทวนได้ที่ https://th.wix.com/partner-program-terms-of-use (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) โดยเนื้อหาทั้งหมดนี้ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนดการใช้งานของ Wix") อาจได้รับการแก้ไขเป็นระยะ และคุณยืนยันว่าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Wix ซึ่งเผยแพร่ไว้ที่ http://th.wix.com/about/privacy ("นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") เรียบร้อยแล้ว โดยเอกสารทั้งสองฉบับนี้ ซึ่งหมายถึงข้อกำหนดการใช้งาน Wix และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขที่รวมเข้าไว้ ณ ที่นี้ใช้สำหรับการอ้างอิงและเป็นตัวกำกับการใช้งาน Wix Marketplace ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน โปรดทราบว่า Wix Marketplace เป็นส่วนหนึ่งของ Wix Website โดยที่แพลตฟอร์มการใช้งานบน Wix Marketplace นั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบริการของ Wix

เราขอแนะนำให้คุณอ่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Wix Marketplace อย่างละเอียด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งาน Wix Marketplace ข้อกำหนดการใช้งานใดที่ไม่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ให้ยึดความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน Wix หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อกำหนดการใช้งานของ Wix Marketplace ถูกจัดทำขึ้นในภาษาอังกฤษและได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ในกรณีที่เนื้อหาข้อกำหนดการใช้งานและโปรแกรม Wix Marketplace ฉบับแปล (ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) ไม่สอดคล้องกับต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

1. คำอธิบายทั่วไป

Wix Marketplace (i) คือพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ รวมถึงฟรีแลนเซอร์ เอเจนซีและธุรกิจอื่น ๆ (ทั้งรายบุคคลและบริษัท) ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีบัญชีผู้ใช้ของพาร์ตเนอร์ ("Wix Partner") ที่ถูกต้อง สามารถแสดงผลงานในโปรไฟล์ที่จัดทำขึ้นเฉพาะ (“โปรไฟล์”) สำหรับการแสดงผลงานเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นจากการว่าจ้างโดยผู้ใช้ Wix; (ii) Wix Marketplace อนุญาตให้ผู้ใช้ที่เข้าดูโปรไฟล์ของ Wix Partner สามารถตรวจดู และอนุญาตให้ผู้ใช้ Wix ซึ่งมีบัญชีสมาชิก ("Wix Member") ที่ถูกต้อง สามารถค้นหาพาร์ตเนอร์ (ทั้งที่ค้นหาด้วยตนเองหรือรับความช่วยเหลือจากฟีเจอร์ "ค้นหา Wix Partner ให้ฉัน" ) ที่อาจตรงตามกับความต้องการของพวกเขา; และ (iii) Wix Marketplace ยังเป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างสมาชิกและพาร์ตเนอร์ Wix ที่ได้รับเลือก และตัดสินใจอย่างเป็นอิสระโดยวางอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าพาร์ตเนอร์จะต้องให้บริการแก่สมาชิก (เรียกพาร์ตเนอร์และสมาชิกของ Wix ว่า: "ผู้ใช้" และเรียกแบบรายบุคคลว่า: "ผู้ใช้" หรือ "คุณ" )

1.1

Wix Marketplace เป็นสถานที่พบปะระหว่างผู้ใช้ Wix และผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ที่เป็นผู้ทำงานอิสระ/เอเจนซี ทั้งนี้ผู้ใช้ Wix สามารถสื่อสารกันได้โดยเป็นอิสระ โดยมีเป้าหมายเพื่อว่าจ้างอีกฝ่ายให้ทำงานบนเว็บไซต์ของ Wix

ภายใน Wix Marketplace สมาชิกสามารถขอหรือได้รับบริการทั้งสำหรับเว็บไซต์ฟรีที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Wix และเว็บไซต์ภายใต้แพ็กเกจ Wix Premium Plan โดยบริการนี้เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นพาร์ตเนอร์และสมาชิกจึงควรเจรจาต่อรองอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับค่าบริการและการชำระเงินในธุรกรรมที่มีระหว่างกัน 

1.2

Wix มิได้เป็นผู้ให้บริการอันเกี่ยวกับเว็บไซต์ภายใน Wix Marketplace และไม่มีความรับผิดชอบหรือมีภาระผูกพันตามกฎหมายต่อบริการที่พาร์ตเนอร์ส่งมอบให้สมาชิกภายใน Wix Marketplace

1.3

Wix Marketplace เป็นสถานที่พบปะระหว่างสมาชิกของ Wix และพาร์ตเนอร์ของ Wix ที่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน สมาชิกของ Wix สามารถติดต่อสื่อสารกับพาร์ตเนอร์ของ Wix ได้อย่างอิสระ โดยมีเป้าหมายในการว่าจ้างบุคคลให้ทำงานบนเว็บไซต์ของ Wix อย่างไรก็ตาม Wix Marketplace ไม่ใช่ตัวแทนการจัดหางานหรือการจับคู่ นอกจากนี้ Wix Marketplace ไม่ได้มีส่วนร่วมในฐานะบริการส่งต่อ จับคู่หรือจัดหางาน และไม่ได้ให้ ส่งต่อ จัดหางาน เสนอหรือหางาน หรือการมีส่วนร่วมให้กับผู้ใช้เว็บใด ๆ เว้นแต่ว่าได้ระบุไว้อย่างเจาะจง ณ ที่นี้

1.4

บริการบน Wix Marketplace เปิดสำหรับเว็บไซต์ Wix ประเภทฟรีและ Premium

Wix มิใช่ผู้ให้บริการเว็บไซต์บน Wix Marketplace และไม่มีหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบต่อการให้บริการของพาร์ตเนอร์ (Wix Partner) ที่ใช้พื้นที่ของ Wix Marketplace

Wix Marketplace ไม่ใช่ผู้ให้บริการจ้างงานหรือเป็นหน่วยงาน

จับคู่ธุรกิจ

2. การใช้งาน Wix Marketplace

พาร์ตเนอร์ (Wix Partner)

2.1

Wix Partner หรือพาร์ตเนอร์อาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงและใช้งาน Wix Marketplace ผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ตเนอร์ในฐานะพาร์ตเนอร์ของ Wix ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งานของโปรแกรมพาร์ตเนอร์และข้อกำหนดอื่น ๆ ดังที่ปรากฏด้านล่างนี้:

โปรแกรมพาร์ตเนอร์ของ Wix ซึ่งปัจจุบัน Wix ได้นำเสนอไว้ที่ th.wix.com/partners เป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้พาร์ตเนอร์ Wix สามารถขยายธุรกิจของตนผ่านการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจครอบคลุมถึงบริการผู้จัดการความสำเร็จพาร์ตเนอร์ การฝึกอบรม สิทธิรับความช่วยเหลือก่อนใคร และ/หรือการใช้งาน Wix Marketplace (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) โปรแกรมพาร์ตเนอร์ถูกกำกับโดยข้อกำหนดการใช้งานโปรแกรมพาร์ตเนอร์ของ Wix ซึ่งสามารถอ่านทบทวนได้ที่ https://th.wix.com/partner-program-terms-of-use, ซึ่งรวมเข้าไว้ ณ ที่นี้สำหรับการอ้างอิง ("ข้อกำหนดการใช้งานโปรแกรมพาร์ตเนอร์"), ในฐานะพาร์ตเนอร์ที่ใช้งาน Wix Marketplace ผ่านโปรแกรมพาร์ตเนอร์ คุณเข้าใจและยืนยันว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานโปรแกรมพาร์ตเนอร์ Wix เรียบร้อยแล้ว 

2.1.1

ในฐานะที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมพาร์ตเนอร์ Wix และตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานโปรแกรมพาร์ตเนอร์, พาร์ตเนอร์อาจสามารถได้รับสิทธิ์ปลดล็อกเพื่อเข้าถึง Wix Marketplace พร้อมทั้งได้รับประโยชน์อื่นที่ระบุไว้ โดยการ (1) สะสมคะแนนตามที่กำหนดเพื่อปลดล็อกระดับโปรแกรมพาร์ตเนอร์บางโปรแกรม และ/หรือ (2) สมัครเป็นสมาชิกแพ็กเกจพาร์ตเนอร์บางรายการ (ตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานโปรแกรมพาร์ตเนอร์) และทันทีที่มีการปลดล็อค Wix Marketplace จะส่งผลให้พาร์ตเนอร์ Wix มีโอกาสได้สร้างและอัปเดตโปรไฟล์ด้วยการคลิกปุ่ม “อัปเดตโปรไฟล์” ตามที่ได้ระบุไว้ ซึ่งจะทำให้สมาชิก Wix คนอื่น ๆ มองเห็นโปรไฟล์ดังกล่าว

2.1.2

Wix ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมพาร์ตเนอร์เป็นระยะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเหมาะสมในการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงระดับโปรแกรมพาร์ตเนอร์ ความเหมาะสมของแพ็กเกจพาร์ตเนอร์ และประโยชน์ใด ๆ ที่มีให้ภายใต้ระดับโปรแกรมพาร์ตเนอร์ หรือแพ็กเกจพาร์ตเนอร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเข้าถึงและการใช้งาน Wix Marketplace ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดโปรแกรมพาร์ตเนอร์

2.1.3

โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ พาร์ตเนอร์ Wix ทุกรายที่สมัครและได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วม Wix Marketplace ก่อนเดือนพฤษภาคม 2563 ยังคงสามารถเข้าถึงและใช้ Wix Marketplace ได้ แม้ว่าจะไม่เคยมีส่วนร่วมในโปรแกรมพาร์ตเนอร์ก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้ที่นี่ 

2.1.4

Wix เป็นผู้มีดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดและแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงและใช้งาน Wix Marketplace ของพาร์ตเนอร์ Wix และไม่ขอรับรองว่าจะมีการนำเสนอข้อมูลของพาร์ตเนอร์ใน Wix Marketplace เป็นระยะเวลาที่เจาะจงหรือตลอดเวลา, Wix ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการถอดพาร์ตเนอร์รายหนึ่งรายใดออกจาก Wix Marketplace และอาจกำหนดให้พาร์ตเนอร์ถอดเนื้อหาผู้ใช้ที่รวมอยู่ในโปรไฟล์ของตน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ Wix และ Wix ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการให้คำอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับการติดสินใจใจเรื่องดังกล่าว

2.1.5

โดยการใช้ Wix Marketplace คุณยืนยัน รับรอง รับทราบและรับประกันว่า:

 • ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับ Wix และ/หรือกับ Wix Marketplace เป็นความจริงและถูกต้อง คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโปรไฟล์ของคุณให้เป็นปัจจุบัน คุณจะดูแลรักษาเนื้อหาของผู้ใช้ที่ระบุในโปรไฟล์ให้เป็นปัจจุบัน ไม่ให้มีลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้ หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง คุณมีหน้าที่ถอดเนื้อหาใด ๆ ที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อีกต่อไปออกจากโปรไฟล์ของคุณ ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้นั้นต้องเป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน
   

 • คุณจะต้องมีสิทธิ์และอำนาจเต็มในการแสดงหรือเผยแพร่เนื้อหาที่แสดงในโปรไฟล์และแฟ้มผลงานของคุณ (รวมถึงและไม่จำกัดเพียงลิงก์และเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) คุณต้องไม่ส่ง อัปโหลด เผยแพร่ แสดง หรือแบ่งปันเนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิ์ในการทำสำเนา ใช้ เชื่อมต่อ หรือแบ่งปันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน Wix Marketplace ของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรืออันตรายใด ๆ ที่เกิดจากการอัปโหลด การส่งหรือการเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ไปยัง Wix Marketplace คุณต้องมีสิทธิ์เต็มในการแสดงผลงานของคุณ

 • เว็บไซต์ทั้งหมดที่คุณส่งและลงเป็นข้อมูลในโปรไฟล์เป็นเว็บไซต์ที่คุณดำเนินการจนเสร็จสิ้นแต่เพียงผู้เดียว และออกแบบบนแพลตฟอร์มของ Wix คุณไม่สามารถโฆษณาและ/หรือระบุเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่ Wix ในโปรไฟล์ของคุณ เว็บไซต์ที่แสดงในโปรไฟล์ของคุณควรสะท้อนความสามารถและบริการที่คุณถูกว่าจ้างให้ดำเนินการอย่างถูกต้องแม่นยำ    

2.1.6

คุณได้ให้สิทธิกับ Wix ไว้ ณ ที่นี่ในการใช้แฟ้มผลงาน และ/หรือโปรไฟล์เวอร์ชันใด ๆ ของคุณ (หรือส่วนหนึ่ง) ได้ตลอดไป ทั่วโลกและไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อ (i) วัตถุประสงค์ในการบริการด้านการตลาดกับสมาชิกของ Wix ตามที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้ (ii) กิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการตลาดของ Wix เอง ทั้งที่เป็นแบบออนไลน์ และ/หรือออฟไลน์ และ/หรือ (ii) การเผยแพร่แฟ้มผลงานของคุณเอง คุณสละสิทธิ์การเรียกร้องใด ๆ จาก Wix หรือจากบุคคลใดในนามของ Wix เกี่ยวกับธรรมสิทธิ์ สิทธิของศิลปิน หรือสิทธิอื่นที่คล้ายคลึงกันทั่วโลกทั้งที่มีในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งคุณอาจมีสิทธิ์ หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้ในผลงานของคุณ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้นั้น ๆ

2.1.7

คุณยืนยันและรับทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใด ๆ (ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Wix) ที่คุณได้ให้ไว้กับ Wix อาจได้รับการเผยแพร่ต่อและเข้าถึงได้โดยสมาชิกของ Wix และผู้เข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ ของ Wix ซึ่งให้คำติชมโปรไฟล์ของคุณใน Wix Marketplace และอาจใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ “การค้นหาพันธมิตรของ Wix”

2.1.8

คุณจะปฏิบัติตามหลักการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและมีจรรยาบรรณกับสมาชิก Wix คุณควรปฏิบัติกับลูกค้าของคุณอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

2.1.9

ลำดับในการนำเสนอโปรไฟล์พาร์ตเนอร์ Wix ใน Wix Marketplace ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Wix โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว การจัดลำดับได้รับการกำหนดจากค่าโดยตัวแปรซึ่งตัดสินโดย Wix ตัวแปรซึ่งสามารถส่งผลต่อการจัดลำดับของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนเว็บไซต์ของผู้ใช้ที่คุณแสดงในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และคำติชมที่คุณได้รับจากสมาชิก Wix ที่ใช้บริการของคุณ

2.1.10

Wix ไม่ใช่บริการจัดหางาน และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ว่าจ้างพาร์ตเนอร์ ดังนั้นแล้ว พาร์ตเนอร์ Wix มีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อพันธะด้านภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการรายงาน คุณเข้าใจและยอมรับว่า ถ้าหาก Wix มีภาระทางภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการแจ้งภาษีซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการใดๆ ที่คุณเสนอหรือได้รับ คุณจะต้องชำระเงินคืนและจ่ายค่าทดแทนสำหรับ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายโดยทันที (รวมทั้งดอกเบี้ยและการลงโทษ) ที่เกี่ยวข้อง พาร์ตเนอร์ Wix ทุกรายมีความรับผิดชอบในการชำระภาษีของตนเอง

2.1.11

การสื่อสารข้อมูลใด ๆ ให้คุณเกี่ยวกับสมาชิกของ Wix ผ่านทาง Wix Marketplace นั้น จะต้องสื่อสารไปทางเดียวกับข้อมูลที่สมาชิก Wix รายนั้นได้ให้กับ Wix ทาง Wix จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่สมาชิกได้ให้ไว้ Wix ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อมูลที่บุคคลที่สามให้ไว้ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการข้อมูลสมาชิกของ Wix ในแดชบอร์ดของพาร์ทเนอร์ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเพิ่ม และ/หรืออัปโหลดโดยคุณ หรือโดย Wix ในนามของคุณก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่นำมาใช้

2.1.12

Wix มีสิทธิในการยกเลิกวิธีใช้และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Wix Marketplace ซึ่งรวมถึงภาษาใด ๆ ที่ใช้ในโปรไฟล์หรือแฟ้มผลงาน และอาจแจ้งให้พาร์ตเนอร์ Wix ใช้ภาษาตามที่ระบุได้ Wix อาจจัดหาแนวทางการใช้งาน Wix Marketplace ให้พาร์ตเนอร์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง) การใช้งานแนวทางการจับคู่ธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใน Wix Marketplace ที่เนื้อหาปรากฎใน URL นี้ https://th.wix.com/marketplace/partner-guidelines, หากพาร์ตเนอร์ไม่ทำตามหรือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว Wix ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนพาร์ตเนอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Wix แต่เพียงผู้เดียว Wix สามารถระบุภาษาการใช้งานในโปรไฟล์ให้คุณปฏิบัติตาม

2.1.13

พาร์ตเนอร์ Wix ถูกกำหนดให้เผยแพร่และแสดงอัตราค่าทำงานขั้นต่ำของตัวเองเกี่ยวกับบริการที่นำเสนอไว้ในโปรไฟล์ 

2.1.14

พาร์ตเนอร์แต่ละรายของ Wix สามารถมีข้อมูลส่วนบุคคลแสดงบน Wix Marketplace ได้เพียงหนึ่งโปรไฟล์เท่านั้น คุณสามารถมีโปรไฟล์ใน Wix Marketplace ได้เพียงหนึ่งโปรไฟล์

2.1.15

Wix ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดพาร์ตเนอร์ Wix ออกจาก Wix Marketplace โดยไม่แจ้งให้ทราบ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

2.1.16

การเข้าถึง Wix Marketplace เป็นสิทธิประโยชน์พิเศษซึ่งพาร์ตเนอร์ Wix อาจได้รับสิทธิ์นี้ผ่านโปรแกรมพาร์ตเนอร์ของ Wix หากมีคุณสมบัติครบถ้วน

หนึ่งในสิทธิประโยชน์ของการเป็นพาร์ตเนอร์ Wix คือสามารถปลดล็อกการเข้าถึง Wix Marketplace ผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ตเนอร์ของ Wix ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโปรแกรมพาร์ตเนอร์

Wix ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตใด ๆ ในโปรแกรมพาร์ตเนอร์

Wix มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจจะรับผู้ใดเข้าร่วมในฐานะพาร์ตเนอร์ Wix และนำเสนอบริการของพาร์ตเนอร์ดังกล่าวใน Wix Marketplace

ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้นั้นต้องเป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน

คุณต้องมีสิทธิ์เต็มในการจัดแสดงผลงานของคุณ

คุณต้องเป็นผู้ออกแบบเว็บไซต์ที่เสนอในแฟ้มผลงานของคุณแต่เพียงผู้เดียว

คุณให้สิทธิ์กับ Wix ในการใช้ผลงานของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดให้ Wix Marketplace และ/หรือการให้บริการของคุณ

เราอาจเผยแพร่ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา

คุณควรปฏิบัติกับลูกค้าของคุณอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

Wix เป็นผู้กำหนดลำดับของโปรไฟล์ที่จัดแสดงใน Wix Marketplace

พาร์ตเนอร์ Wix ทุกรายมีความรับผิดชอบในการชำระภาษีของตนเอง

Wix ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อมูลที่บุคคลที่สามให้ไว้ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับข้อมูลในแดชบอร์ดพาร์ตเนอร์ของคุณ

Wix สามารถมอบแนวทางการใช้งานใน Marketplace และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษาที่คุณใช้ในโปรไฟล์ของคุณได้ คุณต้องปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำดังกล่าวของ Wix

พาร์ตเนอร์ Wix จะต้องระบุอัตราค่าบริการในโปรไฟล์ของตนเอง

คุณสามารถมีโปรไฟล์ใน Wix Marketplace ได้เพียงหนึ่งโปรไฟล์

Wix สามารถถอดพาร์ตเนอร์ Wix ออกจาก Wix Marketplace โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

สมาชิก (Wix Member)

2.2

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ Wix ที่เข้าร่วมใน Wix Marketplace คุณเห็นด้วยและรับทราบว่า:

 • Wix ไม่ใช่ผู้จ้างงานของพาร์ตเนอร์ Wix หรือไม่ได้ควบคุมดูแล ออกคำสั่ง หรือควบคุมการทำงานหรือบริการของพาร์ตเนอร์ในทุกรูปแบบ, Wix ไม่ได้จัดหาการฝึกอบรมหรืออุปกรณ์ให้กับพาร์ตเนอร์และไม่มีอำนาจควบคุมคุณภาพ เวลา ความถูกต้องทางกฎหมาย การไม่สามารถส่งงาน ขั้นตอนการชำระเงินหรือลักษณะอื่นใด เกี่ยวกับบริการที่เสนอโดยพาร์ตเนอร์
   

 • ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด พาร์ตเนอร์ Wix ทุกรายจะให้บริการในฐานะผู้รับจ้างอิสระ และไม่ใช่ลูกจ้าง ผู้ร่วมลงทุน หุ้นส่วน ตัวแทน ผู้รับสัมปทานของ Wix
   

 • บริการใด ๆ ของพาร์ตเนอร์ Wix บน Wix Marketplace ควรเป็นไปตามข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่พาร์ตเนอร์ได้ให้ไว้, Wix ไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่พาร์ตเนอร์แสดงไว้, Wix ไม่มีหน้าที่ใด ๆ อย่างอิสระเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากพาร์ตเนอร์ รวมถึงประสบการณ์และการฝึกอบรม และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการนำเสนอหรือการรับงานโดยพาร์ตเนอร์ใน Wix Marketplace

2.2.1

พาร์ตเนอร์ Wix ทั้งหมดมิได้อยู่ในการควบคุมดูแลของ Wix

ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เป็นพาร์ตเนอร์ Wix จะให้บริการในฐานะผู้รับจ้างอิสระ

Wix ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่พาร์ตเนอร์ Wix ให้ไว้

การให้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้เพื่อเข้าร่วม Wix Marketplace (รวมถึงและไม่จำกัดเพียงที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์) และการใช้งาน Wix Marketplace คุณยืนยันและยอมรับว่า Wix อาจโอนข้อมูลดังกล่าว เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีของคุณไปยังพาร์ตเนอร์ของ Wix ที่คุณเลือก หรือได้รับการคัดเลือกให้คุณตามการบริการ นอกจากนี้ทั้ง Wix และพาร์ตเนอร์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดหาบริการที่คุณต้องการ โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่นำมาใช้ คุณรับทราบว่าพาร์ตเนอร์ของ Wix เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก Wix) ที่ได้รับโอนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วม Marketplace

2.2.2

Wix สามารถโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพาร์ตเนอร์ Wix ที่คุณเลือก

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการจากพาร์ตเนอร์ คุณมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์กับ Wix และพาร์ตเนอร์ที่คุณติดต่อผ่านทาง Wix Marketplace

2.2.3

การอ้างอิงโดย Wix หรือพาร์ตเนอร์ใด ๆ ของ Wix (รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงฟีเจอร์ "ค้นหา Wix Partner ให้ฉัน") จะไม่ถูกอนุมานว่า Wix ได้รับรองหรืออนุมัติพาร์ตเนอร์รวมถึงบริการของพาร์ตเนอร์รายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ ในทางเดียวกัน ลิงก์ที่เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ของพาร์ตเนอร์ไม่ได้แสดงเป็นนัยว่า เรารับรองหรือยอมรับความรับผิดชอบในเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์นั้น คุณมีหน้าที่ใช้อำนาจการตัดสินและความระมัดระวังอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านช่องทางหรือสิ่งแวดล้อมใด ๆ

2.2.4

คุณตกลงยอมรับข้อความหรือเนื้อหาการส่งเสริมการขายจาก Wix บางครั้ง ผ่านทางอีเมล หรือรูปแบบการติดต่ออื่น ๆ ที่คุณอาจให้เรา (รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อและการส่งข้อความ) รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความที่แสดงเป็นลักษณะเด่นบนโปรไฟล์ของพาร์ตเนอร์ที่หลากหลายของ Wix ถ้าหากคุณไม่ประสงค์จะรับเนื้อหาหรือการแจ้งการส่งเสริมการขายเหล่านั้น โปรดแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลา

2.2.5

Wix รับทำเพียงนำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับการส่งเรื่องของสมาชิก Wix เพื่อขอรับบริการถึงพาร์ตเนอร์ Wix เท่านั้น Wix ไม่มีส่วนในการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกและพาร์ตเนอร์รายใดทั้งสิ้น, เพื่อขอรับบริการหนึ่งๆ ผู้ใช้ Wix Marketplace จะต้องติดต่อผู้ใช้รายอื่นโดยตรง ความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างสมาชิกและพาร์ตเนอร์ที่มีรายชื่ออยู่ใน Marketplace จะเป็นไปตามข้อกำหนดที่สมาชิกและพาร์ตเนอร์นั้น ๆ ตกลงตัดสินใจทำงานร่วมกัน การชำระเงินค่าบริการใด ๆ ให้ชำระโดยตรงไปยังพาร์ตเนอร์โดย Wix ไม่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม, Wix ไม่มีส่วนรับผิดชอบในคุณภาพของบริการใดที่สมาชิกได้รับจากพาร์ตเนอร์ไม่ว่าในทางใดหรือในลักษณะใด ๆ

2.3

คุณยอมรับความรับผิดชอบในการดำเนินการใด ๆ ของคุณ ใน Wix Marketplace แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ของคุณบนเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งผ่านหรือแสดงผ่าน Wix Marketplace

2.4

คุณจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่รบกวนหรือขัดขวางการทำงานของ Wix Marketplace

2.5

Wix เปิดโอกาสให้พาร์ตเนอร์และสมาชิกของ Wix เขียนคำติชมเกี่ยวกับ Wix Marketplace รวมถึงบริการที่จัดหาให้ ผู้ใช้รายอื่นอาจอ่านคำติชมดังกล่าวได้ Wix มีดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการนำคำติชมใด ๆ ออกได้ โดยไม่ต้องได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนก่อนหน้า ซึ่งรวมถึงคำติชมที่อาจถือเป็นการหมิ่นประมาท กล่าวร้าย หยาบโลน รังควาน ข่มขู่ ก่อความไม่สงบ ปรามาส เหยียดเชื้อชาติ ทำให้ขุ่นเคือง หลอกลวงหรือฉ้อฉล ส่งเสริมการก่ออาชญากรรมหรือการกระทำที่เป็นภยันตราย หรือมิเช่นนั้นฝ่าฝืนสิทธิของ Wix หรือบุคคลที่สามใด ๆ (รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิเฉพาะส่วนตัว สิทธิตามสัญญา หรือสิทธิที่ได้รับการไว้วางใจ) หรือมิเช่นนั้น ได้แสดงกับบุคคล บริษัทหรือแบรนด์ใด ๆ ในทางที่ไม่ดีหรือส่อแววการดูหมิ่น คุณสามารถให้คำติชมกับ Wix เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ใช้และพาร์ตเนอร์ของ Wix รายอื่น ๆ ซึ่งคำติชมดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ Wix Marketplace

2.6

ข้อมูลที่คุณให้ไว้ต้องเป็นความจริงและถูกต้อง

Wix มิได้ให้การรับรองใด ๆ กับพาร์ตเนอร์ Wix

คุณตกลงยอมรับเนื้อหาการส่งเสริมการขายจาก Wix

Wix ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดในการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้งาน Wix และพาร์ตเนอร์ Wix

Wix ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดในการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้งาน Wix และพาร์ตเนอร์ Wix

คุณสามารถให้คำติชมกับ Wix เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ใช้และพาร์ตเนอร์ของ Wix รายอื่นๆ ซึ่งคำติชมดังกล่าวจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับ Wix Marketplace

3. ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่น ผ่านทาง Wix Marketplace หรือจากผู้ใช้โดยตรง ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการส่งเรื่องขอรับบริการโดยสมาชิก Wix ข้อมูลติดต่อของสมาชิกรายนั้นจะถูกส่งต่อไปให้พาร์ตเนอร์ Wix ที่ได้รับเลือก ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณได้รับผ่าน Wix Marketplace จะต้องถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เกี่ยวกับบริการบนแพลตฟอร์ม Wix เท่านั้น การส่งคำร้องขอใด ๆ โดยสมาชิกไปยังพาร์ตเนอร์ผ่านทาง Wix Marketplace นั้น ควรจำกัดอยู่เพียงการซักถามขอรับบริการและจัดการเว็บไซต์ของตนเท่านั้น และไม่สามารถมีข้อเสนอ การเสนอหรือการขอร้องอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย 

 

กล่าวถึงพาร์ตเนอร์ (Wix Partner): เพื่อให้คุณในฐานะพาร์ตเนอร์ Wix สามารถนำเสนอบริการบน Marketplace, Wix อาจอนุญาตให้คุณเข้าถึงรายชื่อติดต่ออาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Wix (ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Wix) โดยเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของ Wix และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่บังคับใช้  เพื่อการใช้งานนี้คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณและ Wix จะทำหน้าที่แยกจากกันและเป็นอิสระเพื่อควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Wix ที่คุณได้รับจาก Wix โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งาน Wix Marketplace (ถ้ามี) เมื่อมีการประมวลผลบนแพลตฟอร์ม Wix ทั้งคุณและ Wix จะต้องรับผิดชอบอย่างอิสระในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในฐานะผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Wix ที่ประมวลผลบนแพลตฟอร์ม Wix  นอกจากนี้คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า Wix ไม่ใช่ (และจะไม่ถือเป็น) ผู้ควบคุมการประมวลผลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Wix ที่คุณดำเนินการบนแพลตฟอร์มอื่นนอกเหนือจาก Wix ไม่ว่าผ่านธุรกิจหรืออีเมลส่วนตัวของคุณและอื่น ๆ, คำจำกัดความ “GDPR” “ข้อมูลส่วนบุคคล” “ผู้ควบคุม” และ “การประมวลผล” จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่สามที่ได้รับโอนมาให้คุณตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น ไม่อาจเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อผู้อื่น

 

พาร์ตเนอร์ (Partner): คุณและ Wix มีหน้าที่รับผิดชอบแยกจากกันในฐานะผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่คุณได้รับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณสามารถให้บริการบน Wix Marketplace เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม Wix, และโปรดทราบว่า Wix ไม่ใช่และจะไม่ถือว่าเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่คุณทำนอกแพลตฟอร์ม Wix

4. ข้อพิพาทกับบุคคลที่สาม

เนื่องจากเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการระหว่างผู้ใช้กับผู้ใช้ หรือควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้ ดังนั้นผู้ใช้ต้องแก้ปัญหา ข้อพิพาท หรือข้อกังวลใด ๆ ระหว่างกันโดยตรง การมีปฏิสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ใด ๆ กับฝ่ายใดหรือบุคคลใดนอกเหนือจาก Wix หรือการซื้อบริการจากคู่กรณีนั้น เป็นการดำเนินการที่ขึ้นอยู่ความเสี่ยงของคุณเอง ถ้าหากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ความช่วยเหลือ บริการ การทำงาน การชำระเงิน และ/หรือการดำเนินการของผู้ใช้ คุณจำเป็นต้องจัดการด้วยวิธีที่ผู้ใช้มีให้ โดย Wix จะไม่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างผู้ใช้กับผู้ใช้

Wix จะไม่มีส่วนร่วมในข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างผู้ใช้ Wix และพาร์ตเนอร์ Wix ข้อพิพาทดังกล่าวควรได้รับการแก้ปัญหาโดยตรงระหว่างผู้ใช้และพาร์ตเนอร์ 

Wix จะไม่มีส่วนร่วมในข้อพิพาทใดๆ ระหว่างผู้ใช้ Wix และพาร์ตเนอร์ Wix ข้อพิพาทดังกล่าวควรได้รับการแก้ปัญหาโดยตรงระหว่างผู้ใช้และพาร์ตเนอร์

5. การปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกันและการจำกัดความรับผิด

การปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันและการจำกัดความรับผิดต่อไปนี้ เป็นส่วนสนับสนุนที่เพิ่มเติมจากการปฏิเสธความความรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิดภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน Wix และข้อกำหนดการใช้งานโปรแกรมพาร์ตเนอร์:

A. คุณยอมรับว่าการใช้ Wix Marketplace ของคุณในฐานะพาร์ตเนอร์ Wix หรือสมาชิกของ Wix อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ตามการจำกัดความรับผิดชอบภายใต้ขอบเขตทั้งหมดที่กฎหมายอนุญาต ทาง WIX เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทน (ซึ่งรวมกันเรียกว่า: "ตัวแทน WIX ") ปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน ทั้งที่ได้แสดงออก หรือเป็นนัย และไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับ (ก) การให้บริการที่เสนอโดยพาร์ตเนอร์ Wix บน WIX MARKETPLACE และการใช้งานของผู้ใช้ทุกราย; (ข) ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์นี้; (ค) การจดทะเบียนของพาร์ตเนอร์ทุกรายหรือการรับรองคุณวุฒิด้านวิชาชีพ; (ค) ผลที่อาจเกิดจากการใช้งาน WIX MARKETPLACE; (ง) ความตรงต่อเวลา ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย ความสมบูรณ์ หรือเนื้อหาของบริการ หรือผลิตภัณฑ์ สินค้า เนื้อหา ข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ที่เสนอให้ผ่านทางหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ใด ๆ บน WIX MARKETPLACE; และ (จ) ความเหมาะสม ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสามารถของพาร์ตเนอร์ในการเสนอบริการ

ทั้ง WIX และตัวแทนของ WIX จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการของผู้ใช้ WIX MARKETPLACE (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการของสมาชิก WIX หรือพาร์ตเนอร์ WIX) ไม่ว่าทางออนไลน์หรือไม่ออฟไลน์

B. นอกเหนือจากการจำกัดความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน WIX และข้อกำหนดการใช้งานโปรแกรมพาร์ตเนอร์แล้ว Wix และตัวแทนของ Wix จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งเป็นผลมากจากการสื่อสารระหว่างสมาชิกของ Wix กับพาร์ตเนอร์ Wix ที่มีรายชื่อใน Wix Marketplace ไม่ว่ากรณีใด ๆ

คุณรับรองว่าจะสละสิทธิ์และปลด WIX และตัวแทนของ WIX ให้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ์ หรือความเสียหายใด ๆ หรือทั้งหมด ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ ในกรณีที่คุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้หนึ่งรายหรือมากกว่า คุณจะปลด Wix และตัวแทนของ Wix ออกจาการอ้างสิทธิ์ การเรียกร้อง หรือความเสียหายใด ๆ หรือทั้งหมด (ทั้งที่เป็นจริง ทางตรง หรือเป็นผลสืบเนื่อง) ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใด ทั้งที่รู้หรือไม่รู้ สงสัยหรือไม่สงสัย เปิดเผยหรือไม่เปิดเผย ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนั้น ๆ ผู้ใช้มีหน้าที่ใช้อำนาจการตัดสินและความระมัดระวังอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านช่องทางหรือสิ่งแวดล้อมใด ๆ การใช้งานและบริการของ Wix Marketplace อยู่บนความเสี่ยงของคุณเอง ข้อจำกัดดังต่อไปนี้จะนำมาใช้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาล ผู้ใช้ควรใช้การตัดสินใจที่ดีที่สุดในการซื้อหรือให้บริการ

ไม่มีเนื้อหาใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Wix Marketplace หรือในระบบของ Wix Marketplace ที่มีความหมายในทางประกอบหรือมีขึ้นเพื่อเป็นการให้คำแนะนำทุกประเภท

Wix ไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการใน Wix Marketplace

Wix ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดต่อการดำเนินการของผู้ใช้ใน Wix Marketplace

ผู้ใช้ควรใช้การตัดสินใจที่ดีที่สุดในการซื้อหรือให้บริการ

6. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

นอกจากหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Wix และข้อกำหนดการใช้งานแพ็กเกจของพาร์ตเนอร์แล้ว คุณตกลงที่จะแก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหาย ทำให้ Wix เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน บริษัทในเครือและนายหน้า ปลอดจากการถูกเรียกร้อง การฟ้องคดี ภาระผูกพัน ความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย หนี้หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนาย) ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก: (1) การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามของคุณ รวมถึงลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือสิทธิเฉพาะส่วนตัว ซึ่งเกิดจากแฟ้มผลงานหรือเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ หรือการใช้บริการของคุณ; และ/หรือ (2) การใช้ Wix Marketplace และ/หรือบริการของคุณ รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากการใช้ดังกล่าว; และ/หรือ (3) การเรียกร้องประเภทใดก็ตามเป็นผลจากผลงาน และ/หรือเนื้อหาของผู้ใช้ และ/หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้รายอื่นมอบให้คุณ สร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม

7. ข้อมูลติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับการติดต่อเรา โปรดติดต่อ ทีมงานดุแลลูกค้า ของเรา 

8. การเปลี่ยนแปลง

Wix อาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติฟีเจอร์ใด ๆ ของ Wix Marketplace และ/หรือเปลี่ยนเนื้อหาใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ของ Wix Marketplace ได้ตลอดเวลา ในลักษณะใดก็ได้ โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้

bottom of page