top of page

ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรแกรมพาร์ตเนอร์ของ Wix

อัปเดตเมื่อ 10 มกราคม 2024

ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมพาร์ตเนอร์ของ Wix (“โปรแกรมพาร์ตเนอร์”)

1. บทนำ

ข้อกำหนดการใช้งานโปรแกรมพาร์ตเนอร์ของ Wix (“ข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ตเนอร์”) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายโดยและระหว่างบริษัท Wix.com Ltd. (ร่วมกับพาร์ตเนอร์ทั่วโลก - “Wix” หรือ “พวกเรา” หรือ “เรา”) และผู้เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ตเนอร์ทุกราย (ในที่นี้ให้ใช้สรรพนามเป็น “คุณ” หรือ “ของคุณ” หรือ “ผู้ใช้” หรือ “ผู้เข้าร่วม”) โดยจะอธิบายถึงข้อกำหนดที่กำกับการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ตเนอร์นี้

 

การเข้าร่วมในโปรแกรมพาร์ตเนอร์ทุกรูปแบบจะถือว่า คุณตกลงยอมรับข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ตเนอร์เหล่านี้ซึ่งจะผนวกรวมโดยการอ้างอิงถึง ข้อกำหนดการใช้งาน WIX นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้งาน WIX MARKETPLACE  (เท่าที่มี) (โดยรวมเรียกว่า “ข้อกำหนด”) และเป็นการยอมรับว่า คุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดการใช้งานโปรแกรมพาร์ตเนอร์ WIX, ข้อกำหนดการใช้งาน WIX MARKETPLACE หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้อิงตามข้อกำหนดการใช้งานโปรแกรมพาร์ตเนอร์เป็นหลักโดยคำนึงถึงความขัดแย้งนั้น ๆ คุณตกลงที่จะทบทวนข้อกำหนดเป็นระยะเพื่อรับทราบถึงการแก้ไขใด ๆ และการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ตเนอร์ของคุณต่อไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้งานแดชบอร์ดของพาร์ตเนอร์และสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม และจะถือว่าโดยสรุปแล้ว คุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดที่ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ต้องมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน WIX หรือตามนโยบายความเป็นส่วนตัว เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 

ข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ตเนอร์เหล่านี้ได้รับการจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ในกรณีที่เนื้อหาข้อกำหนดการใช้งานและโปรแกรมพาร์ตเนอร์ฉบับแปล (ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) ไม่สอดคล้องกับต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

2. คำนิยามของโปรแกรมพาร์ตเนอร์

การลงทะเบียนและเข้าร่วมในโปรแกรมพาร์ตเนอร์จะทำให้คุณมีโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายธุรกิจผ่านแหล่งข้อมูลและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ

2.1 การเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ตเนอร์

ตัวแทนหรือเอเจนซี ผู้ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจอื่น ๆ ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ให้ลูกค้า สามารถเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ตเนอร์ได้เมื่อทำการร้องขอและได้รับการอนุมัติจาก Wix โดยพวกเขาจะต้องมีบัญชีของ Wix อยู่แล้วและลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านแดชบอร์ดของพาร์ตเนอร์ในบัญชี Wix (“ผู้เข้าร่วม”) 

2.2 สิทธิประโยชน์จากโปรแกรมพาร์ตเนอร์

การลงทะเบียนและเข้าร่วมในโปรแกรมพาร์ตเนอร์จะช่วยให้คุณมีสิทธิ์เข้าถึงสิทธิประโยชน์บางอย่างที่ออกแบบมาเพื่อช่วยขยายธุรกิจของคุณ สิทธิประโยชน์ที่ Wix มีนำเสนอสามารถตรวจดูได้ที่ https://support.wix.com/en/article/wix-partners-levels-in-the-partner-program ทั้งนี้ อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในที่นี้ ("สิทธิประโยชน์ของพาร์ตเนอร์")

เพื่อรักษาสิทธิ์ของคุณ คุณต้องสร้างและซื้อเว็บไซต์ Wix Premium หรือแพ็กเกจ Studio Premium ใหม่ อย่างน้อยหนึ่งเว็บไซต์ในฐานะ “เจ้าของคนแรก” (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) นับตั้งแต่วันที่คุณเข้าร่วม “โปรแกรมพาร์ตเนอร์” หรือตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2024 หากคุณเข้าร่วมตั้งแต่ก่อน 10 มกราคม 2024 (“เงื่อนไขในการรักษาสิทธิ์”)

 3. การปลดล็อกสิทธิประโยชน์โดยการสะสมคะแนน

คุณสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่ Wix เสนอให้ผ่านทางโปรแกรมพาร์ตเนอร์โดยการสะสมยอดคะแนนตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อไปถึงระดับหนึ่ง ๆ ในโปรแกรมพาร์ตเนอร์ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ระดับโปรแกรมพาร์ตเนอร์แต่ละระดับจะปลดล็อกสิทธิประโยชน์เฉพาะซึ่งมีให้บริการแก่คุณในฐานะผู้เข้าร่วมตราบใดที่คุณยังรักษายอดคะแนนตามเงื่อนไขภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงคะแนนสะสมของคุณ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจส่งผลให้ระดับโปรแกรมพาร์ตเนอร์เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงสิทธิประประโยชน์ที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ

3.1 ระดับโปรแกรมพาร์ตเนอร์คืออะไร

ในโปรแกรมพาร์ตเนอร์จะมีระดับต่าง ๆ ซึ่งสามารถปลดล็อกสิทธิประโยชน์มากมายผ่านการสะสมคะแนน ระดับโปรแกรมมีดังต่อไปนี้:

 

 • Pioneer : 0-900 คะแนน

 • Creator : 1,000-1,900 คะแนน

 • Icon : 2,000-4,900 คะแนน

 • Legend : 5,000+ คะแนน

คุณสามารถเข้าถึงระดับโปรแกรมพาร์ตเนอร์โดยการสะสมยอดคะแนนตามที่ระบุไว้ในบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ระดับโปรแกรมพาร์ตเนอร์แต่ละระดับจะกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ ดูสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ที่ https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-levels ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

 

สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากโปรแกรมพาร์ตเนอร์จะแสดงให้เห็นที่แท็บสิทธิประโยชน์ในแดชบอร์ดสำหรับพาร์ตเนอร์ในบัญชี Wix ของคุณ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าโปรแกรมพาร์ตเนอร์ วิธีการสะสมคะแนน ยอดคะแนนสะสมที่จำเป็นสำหรับแต่ละระดับโปรแกรมพาร์ตเนอร์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ใด ๆ หรือทั้งหมดที่รวมอยู่ในนั้น อาจได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Wix แต่เพียงผู้เดียว 

3.2 วิธีสะสมคะแนน

3.2.1 คุณจะได้รับ 100 คะแนนจากการสร้างเว็บไซต์ระดับ Premium ของ Wix แต่ละเว็บไซต์และเพิ่มเว็บไซต์ดังกล่าวลงในบัญชีของคุณ ตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมที่มีเว็บไซต์ระดับ Premium ของ Wix ที่ออนไลน์อยู่ 50 เว็บไซต์จะมียอดคะแนนสะสม 5,000 คะแนน 

 

3.2.2 คุณจะได้รับ 300 คะแนนจากการสร้างเว็บไซต์ระดับ Premium ของ Wix Studio หรือ Editor X แต่ละเว็บไซต์และเพิ่มเว็บไซต์ดังกล่าวลงในบัญชีของคุณ ตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมที่มีเว็บไซต์ระดับ Premium ของ Wix Studio หรือ Editor X ที่ออนไลน์อยู่ 50 เว็บไซต์จะมียอดคะแนนสะสม 15,000 คะแนน

 

3.2.3 คุณจะได้รับ 100 คะแนน จากการเพิ่มเว็บไซต์ระดับ Premium ของ Wix Studio หรือ Editor X แต่ละเว็บไซต์ลงในบัญชีของคุณ

3.2.4 คุณจะมองเห็นจำนวนเว็บไซต์ระดับ Premium ของ Wix, Wix Studio หรือ Editor X ทั้งหมดที่คุณได้รับคะแนนสะสม ใน “พื้นที่ทำงาน Wix Studio” ของผู้เข้าร่วมดังกล่าว 

 

3.2.5 คุณจะได้รับคะแนนสะสมจากการเพิ่มเว็บไซต์ระดับ Premium ของ Wix, Wix Studio หรือ Editor X ในบัญชีของคุณ ไม่ว่าเดิมจะเป็นการซื้อแพ็กเพจ Wix รายเดือนหรือรายปีก็ตาม

3.2.6 คุณจะได้รับคะแนนสะสมจากเว็บไซต์ระดับ Premium ของ Wix, Wix Studio หรือ Editor X ที่คุณสร้างขึ้น ไม่ว่าเดิมจะเป็นการซื้อโดยใช้คูปอง บัตรกำนัล หรือส่วนลดก็ตาม 

3.2.7 คุณจะได้รับ 100 คะแนน ผลาจากการที่สมาชิกในทีมของคุณคนใดคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้บัญชีของคุณทำโครงการสำเร็จและได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรประเภทเดียวเท่านั้น คุณจะไม่ได้รับคะแนนเพิ่มสำหรับประกาศนียบัตร 2 ใบในประเภทเดียวกัน

3.2.8 สำหรับเว็บไซต์ระดับ Premium ของ Wix หรือ Editor X ที่สร้างขึ้นด้วยบัญชี Wix ของคุณเอง, คะแนนสำหรับเว็บไซต์ Premium ของ Wix หรือ Wix Studio หรือ Editor X ที่คุณมีส่วนร่วมในการสร้าง นอกเหนือบัญชี Wix ของคุณ และคะแนนจากการได้รับประกาศนียบัตรต่าง ๆ คุณจะได้รับคะแนนเข้าสู่บัญชี Wix ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อ Wix ได้รับเงินค่าแพ็กเกจระดับ Premium ของ Wix, Wix Studio หรือ Editor X ที่มีการซื้อโดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คุณจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับเว็บไซต์ระดับ Premium ของ Wix, Wix Studio หรือ Editor X ที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้าง  โปรดทราบว่าเพื่อที่จะมีสิทธิ์รับ “ส่วนแบ่งรายได้” จากเว็บไซต์ใด คุณจะต้องเป็นเจ้าของคนแรกของเว็บไซต์นั้น ตามรายละเอียดด้านล่าง 

 

Wix สามารถตัดสินใจด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าคุณจะเสียคะแนนสำหรับเว็บไซต์ระดับ Premium ของ Wix, Wix Studio หรือ Editor X ทุกเว็บไซต์ที่คุณไม่ได้ต่ออายุ หรือมีการยกเลิก ตัวอย่าง หากเว็บไซต์ระดับ Premium ของคุณเว็บไซต์หนึ่งไม่ได้รับการต่ออายุ หรือถูกยกเลิก ทาง Wix สามารถหักยอดคะแนนคงเหลือของคุณออก 100 คะแนน ตามรายละเอียดด้านล่าง 

 

3.2.9 คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมผ่าน “ข้อเสนอสำหรับพาร์ตเนอร์” กล่าวคือ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ “ผู้เข้าร่วม” ที่ซื้อบัตรกำนัลสำหรับเปิดใช้งานแพ็กเกจ Premium จาก Wix ตาม “การซื้อจำนวนมาก” หรือ “รายการสั่งซื้อแพ็กเกจการใช้งานและบริการ” ที่ผ่านการอนุมัติและดำเนินการแล้ว ที่เกี่ยวข้อง (แต่ละรายการให้เรียกว่า “ข้อเสนอสำหรับพาร์ตเนอร์”) ผ่านทาง “ทีมส่งเสริมพาร์ตเนอร์” ของเรา มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมสำหรับเว็บไซต์ Premium ที่ซื้อมานี้ ตราบเท่าที่เว็บไซต์ Premium ที่ซื้อมาโดยเป็นส่วนหนึ่งของ “ข้อเสนอสำหรับพาร์ตเนอร์” ยังคงมีการใช้งานอยู่ และออนไลน์อยู่ได้ด้วยบัตรกำนัลสำหรับเปิดใช้งาน โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่ซื้อมาผ่าน “ข้อเสนอสำหรับพาร์ตเนอร์” จะไม่มีสิทธิ์รับ “ส่วนแบ่งรายได้”

 

3.2.10  คะแนนไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดและไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถแจกจ่ายให้ผู้อื่น และไม่สามารถใช้แลกกับสินค้าหรือบริการใด ๆ จาก Wix

3.3 จะเกิดอะไรขึ้นหากคะแนนสะสมลดลง

3.3.1 ไม่ว่าในช่วงเวลาใดก็ตาม ยอดคะแนนของคุณอาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลต่อระดับโปรแกรมพาร์ตเนอร์ของคุณ การเพิ่มหรือลดของคะแนนสะสมอาจเป็นสาเหตุให้ระดับโปรแกรมพาร์ตเนอร์ของคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งมีผลสืบเนื่องต่อการได้รับหรือเสียสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับระดับโปรแกรมพาร์ตเนอร์ดังกล่าวด้วย 

 

3.3.2  การเปลี่ยนแปลงยอดคะแนนสะสมอาจส่งผลต่อคุณสมบัติการรับสิทธิ์เข้าร่วมและใช้ประโยชน์จาก Wix Marketplace หากยอดคะแนนสะสมที่ลดลงเป็นสาเหตุให้ระดับโปรแกรมพาร์ตเนอร์ของคุณตกลงไปอยู่ในระดับที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึง Wix Marketplace เช่นนั้นแล้วคุณก็จะเสียสิทธิ์ในการเข้าถึง Wix Marketplace ในกรณีดังกล่าว คุณจะไม่เสียสิทธิ์การแนะนำใด ๆ ที่ให้ไว้ผ่าน Wix Marketplace ก่อนที่จะเสียสิทธิ์การเข้าถึง Wix Marketplace อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับการแนะนำเพิ่มเติมหรือการแนะนำใหม่ เว้นแต่และจนกว่าคุณจะได้รับคะแนนตามเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อปลดล็อกการเข้าถึง Wix Marketplace อีกครั้ง คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์สำหรับและในการใช้งาน Wix Marketplace นั้นกำหนดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Wix Marketplace เสมอ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว 

4. ยอดคะแนนสะสมปัจจุบันหรือระดับโปรแกรมพาร์ตเนอร์สามารถดูได้จากที่ใด 

คุณสามารถดูยอดคะแนนคงเหลือในปัจจุบันและระดับของคุณใน “โปรแกรมพาร์ตเนอร์” ด้วยการชี้เมาส์เหนือแถบด้านข้างใน “พื้นที่ทำงาน Wix Studio” ขณะใช้งาน Wix Studio ภายใต้บัญชี Wix ของคุณ

 

โปรดจำไว้ว่า สิทธิประโยชน์บางประการที่รวมอยู่ในโปรแกรมพาร์ตเนอร์ที่ระบุอาจแตกต่างกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Wix Marketplace การที่คุณเข้าร่วมและใช้งาน Wix Marketplace ถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดการใช้งาน Wix Marketplace 

5. การเข้าถึง Wix Marketplace
6. ส่วนแบ่งรายได้

“ผู้เข้าร่วม” อาจมีสิทธิ์ได้รับ “ส่วนแบ่งรายได้” จาก Wix สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการซื้อแพ็กเกจ Wix Premium และ/หรือแพ็กเกจเฉพาะของ Wix (ทั้งสองคำตามคำจำกัดความด้านล่าง และเรียกรวมกันว่า “แพ็กเกจของ Wix”) และ/หรือจาก “ส่วนแบ่งรายได้ตามปริมาณการประมวลผลสุทธิที่ได้จากเว็บไซต์” (หรือเรียกว่า “ส่วนแบ่งรายได้จากลูกค้า”) ที่ “ผู้เข้าร่วม” เป็นเจ้าของ ระหว่างอยู่ใน “โปรแกรมพาร์ตเนอร์” ภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ด้านล่าง (“ส่วนแบ่งรายได้”) โปรดทราบว่าอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ “ส่วนแบ่งรายได้” จากแพ็กเกจ Enterprise ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ที่นี่

6.1 คุณสมบัติเพื่อรับส่วนแบ่งรายได้

“ผู้เข้าร่วม” อาจมีสิทธิ์ได้รับ “ส่วนแบ่งรายได้” ตามที่กำหนดไว้ต่อไปนี้ (เรียกแต่ละรายว่า “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์”) 

 

6.1.1 เพื่อเป็น “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ในการรับ “ส่วนแบ่งรายได้” จากแพ็กเกจ Wix Premium คุณควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้ประกอบกัน ได้แก่ 

 • เป็นสมาชิกระดับ Legend ของ “โปรแกรมพาร์ตเนอร์” แล้ว 

 • มีการสร้าง และเป็น “เจ้าของคนแรก” ของ “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์”  (ทั้งสองคำตามคำจำกัดความด้านล่าง) และซื้อแพ็กเกจ Wix Premium หนึ่งแพ็กเกจสำหรับ “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์”

 • มีการสร้างและซื้อแพ็กเกจ Wix Premium หรือ Studio Premium ใหม่ อย่างน้อยหนึ่งแพ็กเกจทุกปี นับตั้งแต่วันที่คุณเข้าร่วม “โปรแกรมพาร์ตเนอร์” หรือตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2024 หากคุณเข้าร่วม “โปรแกรมพาร์ตเนอร์” ตั้งแต่ก่อน 10 มกราคม 2024 และ 

 • มีการเชื่อมต่อช่องทางชำระเงินในแท็บ “ส่วนแบ่งรายได้” ใน “พื้นที่ทำงาน Wix Studio” ของคุณ ตามที่ระบุในหมวด 6.3 ของ “ข้อกำหนด” เหล่านี้

 

6.1.2 เพื่อเป็น “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ในการรับ “ส่วนแบ่งรายได้” จากแพ็กเกจที่กำหนด คุณควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้ประกอบกัน ได้แก่ 

 • มีการสร้างเว็บไซต์ Wix Premium และเป็น “เจ้าของคนแรก” ของ “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” (ทั้งสองคำตามคำจำกัดความด้านล่าง) 

 • มีการสร้างและซื้อแพ็กเกจ Wix Premium และ Wix Studio Premium ใหม่ อย่างน้อยหนึ่งแพ็กเกจทุกปี นับตั้งแต่วันที่คุณเข้าร่วม “โปรแกรมพาร์ตเนอร์” หรือตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2024 หากคุณเข้าร่วม “โปรแกรมพาร์ตเนอร์” ตั้งแต่ก่อน 10 มกราคม 2024 และ

 • มีการเชื่อมต่อช่องทางชำระเงินในแท็บ “ส่วนแบ่งรายได้” ใน “พื้นที่ทำงาน Wix Studio” ของคุณ ตามที่ระบุในหมวด 6.3 ของ “ข้อกำหนด” เหล่านี้ 

 

6.1.3. คุณอาจมีคุณสมบัติเป็น “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ในการรับ “ส่วนแบ่งรายได้” จากแพ็กเกจ Enterprise ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ที่นี่ 

 

6.1.4 เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็น “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ในการรับ “ส่วนแบ่งรายได้” จาก “ยอดขายของลูกค้า” คุณควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้ประกอบกัน ได้แก่ 

 • มีการสร้างและเป็น “เจ้าของคนแรก” ของ “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” (ทั้งสองคำตามคำจำกัดความด้านล่าง) 

 • มีการสร้างและซื้อแพ็กเกจ Wix Premium หรือ Wix Studio Premium ใหม่ อย่างน้อยหนึ่งแพ็กเกจทุกปี นับตั้งแต่วันที่คุณเข้าร่วม “โปรแกรมพาร์ตเนอร์” หรือตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2024 หากคุณเข้าร่วม “โปรแกรมพาร์ตเนอร์” ตั้งแต่ก่อน 10 มกราคม 2024 และ 

 • มีการเชื่อมต่อช่องทางชำระเงินในแท็บ “ส่วนแบ่งรายได้” ใน “พื้นที่ทำงาน Wix Studio” ของคุณ ตามที่ระบุในหมวด 6.3 ของ “ข้อกำหนด” เหล่านี้

 

คุณอาจเสียสถานะความเป็น “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” และส่งผลให้ขาดคุณสมบัติในการรับ “ส่วนแบ่งรายได้” หากคุณสมบัติของคุณที่จะได้รับ “ส่วนแบ่งรายได้” เป็นผลมาจากสิ่งที่ระบุไว้ในที่นี้ กล่าวคือ (ก) หากยอดคะแนนคงเหลือของคุณลดลงจนเป็นเหตุให้ระดับของคุณใน “โปรแกรมพาร์ตเนอร์” ลดต่ำลงกว่าระดับ “Legend” ใน “โปรแกรมพาร์ตเนอร์” ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (ข) ในกรณีที่คุณขาดคุณสมบัติสำหรับการรับ “ส่วนแบ่งรายได้” เนื่องจาก “ข้อตกลงแพ็กเกจพาร์ตเนอร์” (ที่เกี่ยวข้อง) หมดอายุหรือสิ้นสุดลง และ/หรือ (ค) หากคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขของ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” อีกต่อไป ตามคำจำกัดความในหมวด 6.1 ของ “ข้อกำหนด” เหล่านี้ 

 

Wix ไม่รับประกันว่า “ส่วนแบ่งรายได้” จะมีให้บริการในสถานที่หรือภาษาใดเป็นการเฉพาะ 

6.2 การคำนวณส่วนแบ่งรายได้

6.2.1 การคำนวณส่วนแบ่งรายได้จากแพ็กเกจ Wix Premium และแพ็กเกจเฉพาะ 

Wix จะจ่ายเงินให้ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” แต่ละรายเป็นเปอร์เซ็นต์ของ “รายได้ที่เข้าเกณฑ์” (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ที่ Wix ได้รับจากการซื้อแพ็กเกจ Wix Premium หรือแพ็กเกจเฉพาะ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ในครั้งแรก ภายใน “ระยะเวลาที่เข้าเกณฑ์” ตามที่กำหนดไว้สำหรับแพ็กเกจ Wix แต่ละแพ็กเกจด้านล่าง โดยมีเงื่อนไขว่า “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ต้องเป็น “เจ้าของคนแรก” ของ “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” ดังกล่าว ณ วันที่เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เจ้าของคนแรก”) อัตรา “ส่วนแบ่งรายได้” จะขึ้นอยู่กับประเภทของแพ็กเกจ Wix ที่จำหน่ายได้ หรือประเภทของรายได้ที่นำไปใช้ ตามที่กำหนดต่อไปนี้ 

“ส่วนแบ่งรายได้” จะจ่ายให้เฉพาะสำหรับแพ็กเกจ Wix Premium หรือแพ็กเกจเฉพาะที่ซื้อมาในราคาเต็มในขณะนั้น เท่าที่ Wix มีให้บริการในเว็บไซต์ Wix หรือการขายลดราคา 50% ที่เข้าเกณฑ์ ที่ Wix เสนอต่อผู้ใช้ทุกราย (“ยอดขายที่เข้าเกณฑ์”) 

 

“รายได้ที่เข้าเกณฑ์” หมายถึงรายได้จริงที่ Wix ได้รับจากการซื้อเว็บไซต์ที่มีสิทธิ์โดยไม่รวมภาษีทุกประเภท รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และค่าธรรมเนียมของรัฐบาลอื่น ๆ ทุกประเภทที่อาจถูกเรียกเก็บ ค่าบริการโฮสต์ติง ค่าบริการของบุคคลที่สาม การคืนเงินหรือส่วนลด ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินหรือการดำเนินงาน และจำนวนเงินที่ Wix จ่ายโดยสัมพันธ์กับการจำหน่ายฟีเจอร์การใช้งานพิเศษใด ๆ โดย Wix ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่มีสิทธิ์)

ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าของคนแรกของเว็บไซต์ที่มีสิทธิ์จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ต่อไปหากเว็บไซต์ที่มีสิทธิ์ดังกล่าวถูกโอนไปยังลูกค้าหรือบุคคลที่สาม หรือหากเว็บไซต์ที่มีสิทธิ์ที่สร้างขึ้นได้รับการอัปเกรดเป็นแพ็กเกจ Premium รายปี ราย 2 ปี หรือ ราย 3 ปี

6.2.2. การคำนวณส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายของลูกค้า

Wix จะจ่ายเงินให้ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” แต่ละรายเป็นเปอร์เซ็นต์ของ “ผลรวมรายได้ตามปริมาณการประมวลผลสุทธิที่ได้จากเว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” (ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่ได้จากทุก “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” ของบัญชีพาร์ตเนอร์ของ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ภายใน “ระยะเวลาที่เข้าเกณฑ์รับส่วนแบ่งรายได้ตามปริมาณการประมวลผลสุทธิของเว็บไซต์” ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง โดยมีเงื่อนไขว่า “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ต้องเป็น “เจ้าของคนแรก” ของ “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” ดังกล่าว ณ วันที่เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เจ้าของคนแรก”) และเงื่อนไขว่า “ปริมาณการประมวลผลสุทธิของเว็บไซต์” จะต้องมีการประมวลผลด้วย Wix Payments ในอาณาเขตที่เกี่ยวข้อง

“ผลรวมรายได้ตามปริมาณการประมวลผลสุทธิที่ได้จากเว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” หมายถึงรายได้ทั้งหมดที่ได้จากธุรกรรมออนไลน์ที่มีการประมวลผลผ่านทาง Wix Payments เมื่อมีการเชื่อมต่อกับ “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” หักด้วยยอดเงินคืนและการปฏิเสธชำระเงินทั้งหมด การยกเลิก การเพิกถอน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรัฐบาลทุกประเภท ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมโฮสต์ และค่าธรรมเนียมตลอดจนค่าปรับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น (หากเครือข่ายการชำระเงิน ผู้รับเงิน ผู้ประมวลผลการชำระเงิน หรือผู้ให้บริการชำระเงินเป็นผู้กำหนด) ไม่ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นหรือถูกกำหนดขึ้นก่อนหรือหลัง “วันที่คำนวณ” หรือ “วันที่ชำระเงิน”

6.2.3 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการคำนวณส่วนแบ่งรายได้ 

 

 “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” จะไม่นับรวมถึง 

 

(ก) แพ็กเกจ Wix ของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในบัญชีพาร์ตเนอร์ของ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” จากการซื้อโดยใช้รหัสและ/หรือคูปองส่วนลด โดยยกเว้นจาก “ยอดขายที่เข้าเกณฑ์” 

 

(ข) เว็บไซต์ Premium ในแพ็กเกจ Wix ของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในบัญชีพาร์ตเนอร์ของ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” จากการซื้อพร้อมกันเป็นจำนวนมาก โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “ข้อเสนอสำหรับพาร์ตเนอร์” หรือ “ข้อเสนอล็อตใหญ่” หรือธุรกรรมอื่นที่มีการซื้อแพ็กเกจ Wix ของ “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” ด้วยรหัสส่วนลดที่ Wix มอบให้ 

 

(ค) แพ็กเกจ Wix ของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในบัญชีพาร์ตเนอร์ของ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ที่มีการซื้อครั้งแรกเกิดขึ้นในวันใดก็ตามที่ “ผู้เข้าร่วม” ยังไม่ได้เป็น “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” 

 

(ง) แพ็กเกจ Wix ของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในบัญชีพาร์ตเนอร์ของ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ที่มีระยะเวลาการสมัครใช้งานน้อยกว่าหนึ่งปี เว้นแต่เมื่อมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

 

(จ) แพ็กเกจ Wix ของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในบัญชีพาร์ตเนอร์ของ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ที่ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ Wix ได้รับชำระเงินสำหรับการซื้อแพ็กเกจ Wix ของเว็บไซต์นั้นในครั้งแรก

(ฉ) แพ็กเกจ Wix ของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในบัญชีพาร์ตเนอร์ของ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” โดยที่ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ไม่ได้เป็น “เจ้าของคนแรก” เว้นแต่จะเป็น “ส่วนแบ่งรายได้” สำหรับแพ็กเกจ Enterprise ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย หาก “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ไม่ใช่ “เจ้าของคนแรก” ของแพ็กเกจ Wix ของ “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” แล้ว จะไม่นับว่าแพ็กเกจ Wix ของ “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” ดังกล่าว เป็น “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” ตามวัตถุประสงค์ในการคำนวณ “ส่วนแบ่งรายได้” ให้กับ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์”
 

(ช) เว็บไซต์ใดก็ตามที่ไม่ได้ใช้ Wix Payments ในการประมวลผลรายได้ตามปริมาณการประมวลผลที่ได้จากเว็บไซต์ สำหรับ “ส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายของลูกค้า” 

 

(ซ) เว็บไซต์ใดก็ตามที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 10 มกราคม 2024 โดยสร้างขึ้นสำหรับ “ส่วนแบ่งรายได้จากแพ็กเกจเฉพาะ” และ “แพ็กเกจ Wix Studio Premium รายปี” โดยพิจารณาส่วนแบ่งรายได้ 20% สำหรับพาร์ตเนอร์ที่ไม่อยู่ในระดับ Legend และส่วนแบ่งรายได้ 30 % สำหรับพาร์ตเนอร์ที่อยู่ในระดับ Legend

 

(ญ) เว็บไซต์ใดก็ตามที่ยังไม่ครบระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่ขณะที่ซื้อแพ็กเกจ Wix   

 

การคำนวณ “ส่วนแบ่งรายได้” จะคำนวณในวันแรกของแต่ละเดือนในปฏิทิน สำหรับทุก “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” ที่ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” เป็นผู้ซื้อมาในระหว่างเดือนก่อนหน้าตามปฏิทิน ส่วนในกรณี “ส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายของลูกค้า” จะคำนวณในวันแรกของแต่ละเดือนในปฏิทิน ต่อจากเดือนที่มีการประมวลผลธุรกรรมของ “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” (“วันที่คำนวณ”)  โปรดทราบว่าการคำนวณส่วนแบ่งรายได้สำหรับแพ็กเกจ Enterprise จะคำนวณหลังจาก Wix ได้รับชำระเงินครบถ้วนสำหรับแพ็กเกจที่ซื้อ 

“ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” แต่ละรายสามารถดู “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” และ “ส่วนแบ่งรายได้” ทุกรายการที่เกี่ยวข้อง ที่ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ได้รับ โดยเปิดดูในพื้นที่ทำงาน Studio ของ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์”  

6.3 การชำระค่าส่วนแบ่งรายได้

“ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” แต่ละรายจะได้รับ “ส่วนแบ่งรายได้” จาก “รายได้ที่เข้าเกณฑ์” และ/หรือ “รายได้ตามปริมาณการประมวลผลสุทธิของเว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์” เป็นรายเดือน ภายในหกสิบ (60) วัน นับจาก “วันที่คำนวณ” (แต่ละครั้งให้เรียกว่า “วันที่ชำระเงิน”) กรณี “ส่วนแบ่งรายได้” สำหรับแพ็กเกจ Enterprise จะมีการกำหนด “วันที่คำนวณ” ไว้ที่นี่ สำหรับ “ส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายของลูกค้า” ในกรณีที่มี “การหักลบ” ใด ๆ รวมอยู่ในการคำนวณ “ส่วนแบ่งรายได้” ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Wix จะหักเงินเป็นจำนวนที่เกี่ยวข้องออกจาก “ส่วนแบ่งรายได้” งวดถัดไปที่ต้องชำระให้กับ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” หรือมีสิทธิที่จะส่งใบแจ้งชำระเงินให้ “พาร์ตเนอร์” ตามจำนวนเงินดังกล่าว และ “พาร์ตเนอร์” ต้องชำระเงินภายใน 14 วัน นับจากวันที่ออกใบแจ้งชำระเงินดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ของหมวด 6.3 นี้ “การหักลบ” จะหมายถึงความสูญเสียทางการเงินใด ๆ ของ Wix อันเป็นผลมาจากยอดคงเหลือติดลบที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับ “เว็บไซต์ที่เข้าเกณฑ์”

 

เพื่อรับเงินจาก “ส่วนแบ่งรายได้” “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” จะต้องลงชื่อเข้าใช้ Wix Studio และ “พื้นที่ทำงาน Wix Studio” การชำระเงิน “ส่วนแบ่งรายได้” ใด ๆ จะดำเนินการใน “วันที่ชำระเงิน” ผ่านทางแพลตฟอร์มการชำระเงินของบุคคลที่สาม ก่อนรับเงิน “ส่วนแบ่งรายได้” ทาง “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ต้องเชื่อมต่อบัญชีสำหรับการชำระเงินที่ต้องการใช้ เข้ากับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามดังกล่าว ผ่านทาง “พื้นที่ทำงาน Wix Studio” หากมี “ส่วนแบ่งรายได้” ใด ๆ ที่ “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ควรได้รับ ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ Wix Studio จะสามารถรับเงินได้หลังจาก “ผู้เข้าร่วมที่เข้าเกณฑ์” ได้โอนย้ายมาและสมัครใช้งาน Wix Studio แล้วเท่านั้น

 

เพื่อให้มีสิทธิ์รับเงินส่วนแบ่งรายได้ในวันจ่ายเงินสำหรับเดือนนั้น ๆ ส่วนแบ่งรายได้ของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์สำหรับเดือนนั้นต้องเท่ากับ 200.00 ดอลล่าร์สหรัฐเป็นอย่างน้อย ในกรณีที่ส่วนแบ่งรายได้ของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์สำหรับเดือนนั้นมีน้อยกว่า 200.00 ดอลลาร์สหรัฐ ยอดส่วนแบ่งรายได้ของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์สำหรับเดือนนั้นจะถูกยกยอดและทำการจ่ายในเดือนถัดไปซึ่งต้องมียอดคงเหลืออย่างน้อย 200.00 ดอลลาร์สหรัฐ โปรดทราบว่าพาร์ตเนอร์ที่มีสิทธิ์สามารถกำหนดเกณฑ์ของตนให้เป็นจำนวนเงินที่สูงกว่า 200.00 ดอลลาร์สหรัฐ ตามรายละเอียด ที่นี่

 

ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์แต่ละรายมีสิทธิ์โต้แย้งการจ่ายเงินส่วนแบ่งรายได้โดยการส่งข้อมูลที่สนับสนุนการเรียกร้องสิทธิ์โต้แย้งดังกล่าวให้แก่ Wix ภายในสิบห้า (15) วันนับตั้งแต่วันที่จ่ายเงิน ในกรณีที่ดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์โต้แย้ง ทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างสมเหตุสมผลเพื่อตรวจสอบและระงับข้อโต้แย้งดังกล่าวและ หาก Wix พิจารณาว่าข้อโต้แย้งดังกล่าวถูกต้องตามดุลยพินิจของ Wix แต่เพียงผู้เดียว Wix จะจ่ายเงินให้ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์เป็นจำนวนที่สอดคล้องกับการระงับข้อโต้แย้งของคู่กรณี หากผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ไม่ดำเนินการโต้แย้งดังกล่าวภายในระยะเวลา 15 วันที่เกี่ยวข้อง จะถือว่าส่วนแบ่งรายได้นั้นได้รับการยอมรับและ Wix จะไม่รับผิดชอบต่อการชำระค่าส่วนแบ่งรายได้นั้นอีก 

7. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกโปรแกรมพาร์ตเนอร์ 

Wix มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ระงับหรือยุติโปรแกรมพาร์ตเนอร์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลประโยชน์ของพาร์ตเนอร์ สิทธิประโยชน์ของพาร์ตเนอร์ระดับ Premier และ/หรือ ส่วนแบ่งรายได้ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า Wix สามารถระงับหรือยุติสมาชิกภาพของผู้เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ตเนอร์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่มอบให้กับผู้เข้าร่วมภายใต้โปรแกรมพาร์ตเนอร์เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากเราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแล้วว่าผู้เข้าร่วมดังกล่าวได้ละเมิดข้อกำหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมที่ทำการยกเลิกเว็บไซต์หลายครั้งซึ่งถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่น่าสงสัย และ/หรือมีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่มีการปฏิเสธการชำระเงิน

 

การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ หรือเอกสารใด ๆ ที่รวมอยู่ในที่นี้อาจส่งผลให้มีการยุติการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ตเนอร์ของคุณทันทีโดยจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม คุณตกลงจะเข้าร่วมโปรแกรมนี้โดยจะรับผิดชอบความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเอง

8. ความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วม 

8.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย

การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ตเนอร์ และการใช้สิทธิประโยชน์ของพาร์ตเนอร์ที่ Wix เสนอให้ภายใต้โปรแกรมพาร์ตเนอร์หมายความว่า (ก) ผู้เข้าร่วมจะดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของตนโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง TCPA, GDPR, CCPA และข้อบังคับเรื่องความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) (เรียกรวมกันว่า “กฎหมายที่บังคับใช้”) (ข) ผู้เข้าร่วมจะต้องขอและดำรงไว้ซึ่งใบอนุญาตและการรับรองด้านกฎระเบียบและกฎหมายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือจากที่อื่น ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้เข้าร่วม พนักงาน ตัวแทน และผู้จัดจำหน่ายเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ของพาร์ตเนอร์และ/หรือสิทธิประโยชน์ของพาร์ตเนอร์ระดับ Premier หรือเพื่อเข้าร่วมในโปรแกรมพาร์ตเนอร์ โดยรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายเอง; และ (ค) ผู้เข้าร่วมจะต้องหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิดหรือผิดจรรยาบรรณ และไม่ดูหมิ่น Wix หรือแพลตฟอร์มหรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ Wix นำเสนอไม่ว่าในลักษณะใด

8.2 การใช้ Wix Payments ของผู้เข้าร่วม 

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมเชื่อมต่อ Wix Payments กับบัญชีพาร์ตเนอร์ของผู้เข้าร่วมเพื่อรับการชำระเงินจากลูกค้า ผู้เข้าร่วมเข้าใจและยอมรับว่า Wix Payments จะใช้ได้เฉพาะกับการเรียกเก็บเงินลูกค้าในประเภทบริการซึ่งดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติต่อไปนี้: (ก) การตั้งค่าโฆษณาและการทำการตลาดผ่านอีเมล; (ข) แอนิเมชัน วิดีโอ การถ่ายภาพ การสร้างแบบจำลองสามมิติ; (ค) การพัฒนาตราสินค้า; (ง) การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์/อีคอมเมิร์ซ เว็บไซต์บนมือถือ; (จ) การออกแบบกราฟิก; (ฉ) การตลาดและการส่งเสริม; (ช) SEO; (ซ) การสร้างเนื้อหาภาพ; (ฌ) การวิเคราะห์เว็บไซต์; (ญ) การออกแบบเว็บไซต์ในแง่ UX(ประสบการณ์ของผู้ใช้)/UI(ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้); (ฎ) การพัฒนาเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม; (ฏ) การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ร้านค้า; และ (ฐ) การเขียนคอนเทนต์และเนื้อหา UX (เรียกรวมกันว่า “บริการ Wix Payments ที่ได้รับอนุมัติสำหรับพาร์ตเนอร์”) หากผู้เข้าร่วมดำเนินการบริการประเภทอื่น ๆ ให้กับลูกค้าของตน ซึ่งไม่ใช่บริการ Wix Payments ที่อนุมัติสำหรับพาร์ตเนอร์ ผู้เข้าร่วมจะต้องใช้ ผู้ให้บริการชำระเงินอื่น เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับบริการดังกล่าว เมื่อตกลงใช้ Wix Payments จะถือว่าผู้เข้าร่วมยอมรับ ข้อกำหนดการให้บริการของ WixPayments

8.3 การเข้าถึงบัญชี บทบาทและการอนุญาต

“ผู้เข้าร่วม” อาจให้หรือได้รับมอบบทบาทและสิทธิ์เพื่อดำเนินการบางประการภายใต้ “บัญชีผู้ใช้ Wix” ตามที่อธิบายไว้ในหมวด 1.3 และ 1.4 ใน “ข้อกำหนดในการใช้งานของ Wix” และมีการอธิบายขยายความไว้ที่นี่  หาก “ผู้เข้าร่วม” ให้หรือได้รับมอบสิทธิ์เข้าถึง “บัญชีผู้ใช้” แล้ว “ผู้เข้าร่วม” จะต้องใช้สิทธิ์เข้าถึงดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง  หากบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าของ “บัญชีผู้ใช้” เข้าถึง “บัญชีผู้ใช้” และ/หรือการตั้งค่าใด ๆ ของ “แพลตฟอร์มผู้ใช้” และทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถือว่าการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดเกิดขึ้นในฐานะและในนามของเจ้าของ “บัญชีผู้ใช้” ไม่ว่าจะมีการมอบอำนาจอย่างเฉพาะเจาะจงจากเจ้าของ “บัญชีผู้ใช้” หรือไม่ก็ตาม คำว่า “บัญชีผู้ใช้” และ “แพลตฟอร์มผู้ใช้” ที่ใช้ในที่นี้มีความหมายตามที่อธิบายไว้ใน “ข้อกำหนดในการใช้งานของ Wix”

8.4 กิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้เข้าร่วม

Wix (และบริษัทในเครือ) อาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแก่ผู้เข้าร่วมเนื่องจากการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ตเนอร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ Wix ถือว่าเป็นความลับ (เรียกว่า “ข้อมูลที่เป็นความลับ”) ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องไม่รวมถึงข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงผ่านเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง: (i) ผู้เข้าร่วมทราบเนื้อหาแล้วในขณะที่เปิดเผย หรือเป็นที่รู้เห็นต่อสาธารณะในขณะที่เปิดเผย; (ii) เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปต่อสาธารณะหลังจากเปิดเผยผ่านการไม่กระทำหรือละเว้นของผู้เข้าร่วมในการละเมิดข้อตกลงนี้; (iii) เปิดเผยต่อผู้เข้าร่วมโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้ละเมิดภาระผูกพันในการรักษาความลับ หรือ (iv) เคย ถูก หรือจะได้รับการต่อยอดได้อย่างอิสระโดยผู้เข้าร่วม โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ

 

ผู้เข้าร่วมจะต้องรักษาและเก็บข้อมูลที่เป็นความลับไว้เป็นความลับตลอดเวลา และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Wix เว้นแต่ว่ามีความจำเป็นตามสมควรในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนด หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่เหมาะสม (แต่หากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมจะต้องแจ้งให้ Wix ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือคำสั่งศาลดังกล่าว และผู้เข้าร่วมจะต้องใช้ความพยายามตามสมควรให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับที่ศาลต้องการในขั้นต่ำเท่านั้น

8.5 การรักษาความลับของข้อมูล 

Wix (และบริษัทในเครือ) อาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแก่ผู้เข้าร่วมเนื่องจากการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ตเนอร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ Wix ถือว่าเป็นความลับ (เรียกว่า “ข้อมูลที่เป็นความลับ”) ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องไม่รวมถึงข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงผ่านเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง: (i) ผู้เข้าร่วมทราบเนื้อหาแล้วในขณะที่เปิดเผย หรือเป็นที่รู้เห็นต่อสาธารณะในขณะที่เปิดเผย; (ii) เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปต่อสาธารณะหลังจากเปิดเผยผ่านการไม่กระทำหรือละเว้นของผู้เข้าร่วมในการละเมิดข้อตกลงนี้; (iii) เปิดเผยต่อผู้เข้าร่วมโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้ละเมิดภาระผูกพันในการรักษาความลับ หรือ (iv) เคย ถูก หรือจะได้รับการต่อยอดได้อย่างอิสระโดยผู้เข้าร่วม โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ

 

ผู้เข้าร่วมจะต้องรักษาและเก็บข้อมูลที่เป็นความลับไว้เป็นความลับตลอดเวลา และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Wix เว้นแต่ว่ามีความจำเป็นตามสมควรในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนด หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่เหมาะสม (แต่หากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมจะต้องแจ้งให้ Wix ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือคำสั่งศาลดังกล่าว และผู้เข้าร่วมจะต้องใช้ความพยายามตามสมควรให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับที่ศาลต้องการในขั้นต่ำเท่านั้น

9. ไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน

โปรแกรมพาร์ตเนอร์ไม่รับประกันผลกำไร รายได้ เงินออม ยอดขายโอกาสทางธุรกิจหรือความสำเร็จใด ๆ แก่ผู้เข้าร่วม

 

ข้อโต้แย้งใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรมพาร์ตเนอร์และผู้เข้าร่วม ปัจเจกบุคคล บริษัท หรือเจ้าของจะถือเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว ผู้เข้าร่วมทุกรายขอสละสิทธิ์หรือการเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ และทั้งหมดที่อาจมีในตอนนี้หรือในอนาคตที่สัมพันธ์กับข้อโต้แย้งระหว่างผู้เข้าร่วมกับผู้เข้าร่วมท่านอื่น เจ้าของเว็บไซต์รายใด ผู้สนับสนุน หรือปัจเจกบุคคลหรือบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมพาร์ตเนอร์และสิทธิประโยชน์ของพาร์ตเนอร์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงส่วนแบ่งรายได้ ผู้เข้าร่วมทุกรายยอมรับและรับทราบในที่นี่ว่า Wix จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือการเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรมพาร์ตเนอร์ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม 

 

Wix ให้บริการโปรแกรมพาร์ตเนอร์ (และส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือฟีเจอร์ หรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าว) ด้วยพื้นฐาน “ตามสภาพจริง” “พร้อมข้อผิดพลาดทั้งหมด” และ “ตามสิ่งที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันประเภทใด ๆ รวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ความพยายามด้านการสร้างผลงานที่ดี การไม่ละเมิด หรือการรับประกันอื่นใด - ทั้งหมดเป็นไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Wix ไม่รับรองหรือรับประกันว่าจะมีการจัดหาโปรแกรมพาร์ตเนอร์ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือฟีเจอร์ หรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าว) ให้ตามคำขอหรือคำแนะนำใด ๆ ผู้เข้าร่วมทุกรายยอมรับและรับทราบว่าโปรแกรมพาร์ตเนอร์และสิทธิประโยชน์ หรือฟีเจอร์ทั้งหมดจัดหาโดย Wix ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยยึดตามทรัพยากรที่มี ขีดจำกัด ข้อจำกัด และธุรกิจอื่น ๆ หรือปัจจัยที่คล้ายคลึงกัน

 

โปรแกรมพาร์ตเนอร์ (และส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือฟีเจอร์ หรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าว) อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม") เว็บไซต์ของบุคคลที่สามถูกครอบครอง คอยควบคุมและ/หรือดูแลรักษาโดยมีบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว ซึ่ง Wix ไม่ได้กำกับดูแล Wix จึงขอปฏิเสธความรับผิดอย่างชัดแจ้ง และจะไม่รับผิดหรือแสดงความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับ (i) เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ปรากฏในหรือภายในโปรแกรมพาร์ตเนอร์หรือ (ii) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดหาให้โดยมีให้ผ่านทางหรือมีการโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเข้าถึงได้ผ่านโปรแกรมพาร์ตเนอร์ หรือเนื้อหา วัสดุหรือข้อมูลของเว็บไซต์ดังกล่าว การใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สามภายในโปรแกรมพาร์ตเนอร์ไม่ได้บ่งบอกเป็นนัยถึงการรับรองจาก Wix ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม รวมถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม

 

WIX ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์หรือสิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ตเนอร์ของ WIX นอกจากนี้ข้อมูล รายงาน คำแนะนำหรือสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก WIX หรือผ่านทางโปรแกรมพาร์ตเนอร์ของ WIX จะไม่ถือเป็นการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนในข้อกำหนดนี้ ไม่มีข้อมูลทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำแนะนำที่ให้โดย WIX หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจะช่วยรับประกันได้ นอกเหนือจากนั้น WIX ยังไม่รับประกันเกี่ยวกับบริการใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านบุคคลที่สาม หรือโดยบุคคลที่สามที่สัมพันธ์กับบริการของ WIX คุณเข้าใจและยอมรับว่าจะดำเนินธุรกรรมดังกล่าวของบุคคลที่สามโดยรับผิดชอบความเสี่ยงด้วยตัวเองทั้งหมด

10. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

นอกเหนือจากภาระผูกพันของคุณในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้ข้อกำหนดของ Wix และข้อกำหนดของ Wix Marketplace แล้ว คุณยังยินยอมที่จะแก้ต่าง ชดใช้ และไม่ก่อความยุ่งยากให้แก่ Wix เจ้าหน้าที่ กรรมการอำนวยการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน บริษัทในเครือและตัวแทนจาก/และต่อการเรียกร้องสิทธิ์ ความเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย หนี้สิน ต้นทุน หนี้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) ที่เกิดจาก (i) การละเมิดสิทธิ์ของคุณต่อสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินหรือสิทธิความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ตเนอร์ (ii) ข้อตกลงใด ๆ ที่ลงนามกับลูกค้าของคุณเกี่ยวกับบริการของ Wix (iii) การละเว้นหรือเสนอความไม่ถูกต้องในเรื่องการตลาดของผู้เข้าร่วมต่อลูกค้าของคุณหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Wix และ (iv) การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับรองหรือการรับประกันที่กระทำโดยคุณหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ  ย่อหน้านี้จะไม่ถูกตีความเพื่อจำกัดหรือยกเว้นจากการเรียกร้องสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใดซึ่ง Wix อาจนำมาใช้อ้างความเที่ยงธรรมหรือโดยกฎหมาย และจะถือเป็นส่วนเสริม

11. การจำกัดความรับผิด

WIX เจ้าหน้าที่ กรรมการอำนวยการ ผู้ถือหุ้นและพันธมิตรไม่ต้องรับผิดต่อกลุ่มบุคคลอื่นในกรณีใด ๆ ต่อค่าเสียหายอันเป็นผลจากการผิดสัญญา ความเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายทั่วไป ไม่ว่าจะคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม ตามการเรียกร้องสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมหรือลูกค้า (รวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงการเรียกร้องสิทธิ์จากการสูญเสียข้อมูล ความปรารถนาดี ผลกำไร การใช้เงินหรือการใช้วิธีแก้ปัญหา การหยุดชะงักในการใช้งานหรือความพร้อมให้บริการข้อมูล การยุติการทำงานอื่น ๆ หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น ๆ ) ที่เกิดจากการละเมิดการรับประกันอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย การละเมิดสัญญา การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดอย่างเคร่งครัดในการกระทำละเมิดหรืออื่น ๆ 

bottom of page