Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
ร้านค้าออนไลน์
การจอง
อีเวนท์
ป๊อป-อัพ

Zendapps

3.8 คะแนนเฉลี่ยอ้างอิงจาก 8 แอป
Estimated Shipping Date logo
Estimated Shipping Date
Show Estimated Shipping Date on the product page
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
2.8(4)
Store Locator & Map logo
Store Locator & Map
Quickly add map & store locator to your website
มีแพ็กเกจใช้งานฟรี
4.2(5)
Revix Product Review logo
Revix Product Review
Collect ratings and product reviews with photos
ทดลองใช้งานฟรี 12 วัน
4.0(1)
Elegantsy Product Labels logo
Elegantsy Product Labels
Attract Customers with Text Labels, Badges Tag
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
5.0(3)
Easy Country Blocker logo
Easy Country Blocker
Block Visitors By Country, State, IP, Bot, VPN
ทดลองใช้งานฟรี 10 วัน
3.7(15)
Snap - Sales Popup logo
Snap - Sales Popup
Boost sales with sales popup, social proof
ทดลองใช้งานฟรี 10 วัน
1.0(1)
Redirect Manager logo
Redirect Manager
Redirection of visitors based on their country
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
5.0(1)
Product & Section Blocker logo
Product & Section Blocker
Country/State Based Product/Section Blocking
ต้องมีเว็บไซต์ Premium
5.0(1)

ค้นหาตามหมวดหมู่

สร้างและเปิดตัวแอปถัดไปของคุณให้กับผู้ใช้ Wix กว่า 230 ล้านคน