Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
ร้านค้าออนไลน์
การจอง
อีเวนท์
ป๊อป-อัพ
Site Search
โดย Fast Simon
ทดลองใช้งานฟรี 7 วัน

Site Search

โดย Fast Simon
Professional Search & Wix Stores Filters
ทดลองใช้งานฟรี 7 วัน

ภาพรวม Site Search

    Delight users with Autocomplete suggestions from the first character
    Get professional Wix Stores Search Results & Filters
    Find eCommerce Products, Blog posts or any other content in an instant
    Searchbar & Display results with images beautifully
Add a great instant search and eCommerce search results filters to your site. Help your users easily find Products, Blog Articles, Images or any other content. See what they are looking using reports and get SEO insights in the Business Dashboard.
เปิดให้ใช้ใน:แอปนี้เปิดให้ใช้งานทั่วโลก
ภาษาที่รองรับการใช้งานบนแอป:
กรีกกาตาลันญี่ปุ่นดัตช์ตุรกีนอร์เวย์ฝรั่งเศสฟินแลนด์สวีเดนสเปนอังกฤษอิตาลีฮังการีฮินดีฮีบรูเช็กเดนมาร์กเยอรมันโปรตุเกสโปแลนด์โรมาเนียไอซ์แลนด์
คุณสามารถเลือกแปลเนื้อหาของแอปที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในภาษาใดก็ได้

คะแนนเฉลี่ย

(จากรีวิว รายการ)
20
20
20
20
20
จัดเรียง รีวิวตาม

ราคาและแพ็กเกจ

แอปนี้ให้คุณทดลองใช้งานฟรี 7-วัน
แพลน Premium

$6.99

/เดือน
Up to 500 Searches per Month
Search Pages & Blog Posts
Autocomplete Dropdown in an Instant
WixStores eCommerce Search Filters
แพลน Elite

$14.99

/เดือน
Unlimited Searches
Search Pages & Blog Posts
Reach Autocomplete
WixStores Professional Search Filters
* เป็นราคาในสกุลเงิน USD

สร้างและเปิดตัวแอปถัดไปของคุณให้กับผู้ใช้ Wix กว่า 230 ล้านคน