Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
ร้านค้าออนไลน์
การจอง
อีเวนท์
ป๊อป-อัพ
Sliders
โดย Visual Art
ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

Sliders

โดย Visual Art
Everything you wanted a Slider Repeater to do
2.0 (4)
ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

ภาพรวม Sliders

    Add infinite loop to your slider repeater design
    Add a slide-show to your slider repeater design
    Add button control to your slider repeater design
    New designs by user request
Upgrade your Slider Repeaters with Infinite Loop, Slideshow Capabilities, Button Control, and Horizontal Mouse Scrolling. Use your own designs in Editor-X and Studio Editor. Need a specific design to use in Classic Editor? Email the design and it will be added. Connect to data and fulfill your vision.
เปิดให้ใช้ใน:แอปนี้เปิดให้ใช้งานทั่วโลก
ภาษาที่รองรับการใช้งานบนแอป:
อังกฤษ
คุณสามารถเลือกแปลเนื้อหาของแอปที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในภาษาใดก็ได้

คะแนนเฉลี่ย

(จากรีวิว รายการ)
20
20
20
20
20
จัดเรียง รีวิวตาม

ราคาและแพ็กเกจ

แอปนี้ให้คุณทดลองใช้งานฟรี 14-วัน
แพลน Subscription

$3.3

/เดือน
Slideshow and infinite loop
Design your own sliders
Control sliders with buttons
New designs by user request!
* เป็นราคาในสกุลเงิน USD

สร้างและเปิดตัวแอปถัดไปของคุณให้กับผู้ใช้ Wix กว่า 230 ล้านคน